Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


TAROT FALI HAYAT AĞACI METODU

logoHAYAT AĞACI METODU

Şekilde görüldüğü gibi 123 kartlar bir üçgen oluştururlar. Bu üçgen niyetlinin manevi hayatını, ruhsal durumunu, yüksek ideallerini anlatır. Bu üç kart kendi anlamlarıyla birlikte komplike edilir. (A üçgeni)

456. kardar niyetlinin ahlâk ve zekâ yapısını dile getirirler. Bu kartlarda birbirleriyle bağdaştırılır. (B üçgeni)
789. kartlar niyetlinin bilinç düzeyini, sezgilerini, görüşlerini, ihtiraslarını gösterir. Bu üç kart da birbirleriyle bağdaştırılır. (C üçgeni)

Kartların Teker Teker Anlamlan:
1. Kart: Niyetlinin zekâ ve yeteneğini anlatır.
2. Kart: Bu kart baba olarak anılır ve niyetlinin yaratıcı gücünü söyler.
3. Kart: Bu kart ana olarak anılır. Yaşamm ve bilginin temsilcisidir.
4. Kart: Bu kart erdemleri ve iyi niyetleri gösterir.
5. Kart: Akli ve fiziksel güçleri sembolize eder.
6. Kart: Sağlığı ve fedakârlığı anlatır.
7. Kart: Aşk ve şehveti dile getirir.
8. Kart: San’atı, mesleği, marifetleri bildirir.
9. Kart: Akli ve fiziki yaratıcılığı ifade eder.
10. Kart: Fizik bedeni ve dünya işlerini anlatır.

On adet kart şekildeki gibi dizildikten sonra yedi kart daha almarak açık bir şekilde ve üstüste 10. nolu kartın hafif soluna konur. 10 kartın tek, tek okunmasından sonra gerek duyulduğu takdirde bu kağıtlarda okunabilir. Bu metotda signifikatör kullanıp, kullanmamak falı açana aittir.

DOKUZ KARTIN OKUNUŞU METODU

Bu metotda signifikatör kullanılmaz ve kartlar kapalı yayılır.
1) Birinci kartda şimdiki durumun en önemli özelliği belirlenir.
2) İkinci kartda elde edebilinecek en yüksek seviye açığa çıkar.
3) Halihazırdaki bilinç dışı faktörler saptanır.
4) Durumun geçmişteki sebebini açığa çıkartan karttır.
5) Muhtemel çözümleyici neticeyi veren karttır.

6.cı, 7.ci, 8.ci ve 9.cu kartlar geleceğin özetini verirler. Bu dört kartı kehanet anlamları bakımından ve birbirleri ile olan ilişkilerinden çok iyi yorumlamak gerekmektedir. Gittikçe zorlaşan fal açma metotlarında açma teknikleri görüldüğü gibi zorlaşmaktadır. 6, 7, 8 ve 9.cu kartları kendi kehanet anlamlarıyla kombine etmek sonuca erişmek açısından oldukça önemlidir.