Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot falı Güneş kartı anlamı ve yorumu

indir (1)ALTIN YÜZLÜ ASLAN, ÖĞLE GÜNEŞİNİN YÜREĞİNE SESSİZCE BAKMATADIR. GÜNEŞ VE ASLAN FİGÜRLERİ, ASLAN BURCUNUN KRALLIĞINA ÖZGÜ İMGESİ İLE İLİŞKİLİDİR.

Güneş, cennetin ve tanrısallığın görme gücünü sembolize eder. “Her şeyle Güneş hükmeder” der Copernicus. Güneşin yaratıcı gücü altındır.

Güneşin hayvanı Aslan, eril gücün, cesaretin ve ateşin simgesidir. Musevilerde Yaşam Ağacı’nı koruyan figür olarak belirmektedir. Simyada kırmızı Aslan, eril ilkeleri temsil eder; yeşil Aslan ham maddelerin ruhsal aydınlanmaya dönüştüğü sürecin başlangıcını simgeler.

Ayçiçekleri kartın en üst kısmmdadır. Yüzleri güneşe dönük olduğu için Apollo ve Mithra ile ilişkilidir ve tapınmayı simgeler. Bu imgelerden yukarıya zambaklar uzanır. Bunlar verimliliği ve ölümsüzlüğü sunarak dişilliği simgeler. Dante, bu çiçeği inancın zambağı olarak isimlendirir ve inanç ve güven bu kartın önemli nitelikleridir. Zambaklar baş melek Gabriel, bakire Mary gibi sayısız tanrıça ile ilişkilidir.

Çocuk yüzlü melekler, güneşin bahçesinde dans ederler ve müjdeyi simgelerler. Mavi ve san renklerin uyumlu renklerinden oluşan yeşil fon, us ve duygu evliliğini sembolize eder. Yeşil Venüs ve Merkür’e özgüdür ve bu birliktelikte Venüs aşkı, Merkür rasyonel gücü simgeler. Yeşil yaşam zaferinin rengidir.

Gündüzün Gözü
Güneş kimi zaman kral gibi bir tanrı, kimi zaman da dişil bir güç olmuştur. Resmi doğum günü 25 Aralık olan Mithra’mn dini, Hıriti yanlık ile benzeşir. Bu tanrıça doğduğunda bekar güneş rahipleri tarafından ziyaret edilir. Cennete dair ödülleri getirdikleri için de, yeniden doğuşu simgelerler. Yeniden doğuş eskiye dair bir motiftir ve Güneş’in 25 Aralık’tan önceki Kuzey Yarım kürede kış gün dönümü ile ilgili ayinlerin varlığı bilinmektedir.
Tarotta Güneş, Delinin ölüler diyarından çıktığını belirtir.

Güneş’in bir aslan yüzüyle belirtilmesi ve bir çok mitolojide bu figürden Ay ve Güneş ile ilgili olarak söz edilmesi onun ikili doğasını temsil eder. Kimi zaman şans, kimi zaman korku olarak yorumlanabilir. Aslan aynı zamanda ölüme karşı kazanılmış zaferi temsil eder Delinin ölüler diyarındaki seyahati, yeni bir yaşamın doğabilmesi için teslimiyetin sonucu olan psikolojik ölümü simgeler. Simyaya özgü yeşil aslan iksiri simyanın başlangıcını simgelerken, Mısır’da da gebeliği ve intikamı simgeler. Deli, bilgeliğin iksirini artık bulmuştur ve yeni bir devir başlıyordur.

Düzün Anlamı
İlişkilerinizde, sosyal yaşam ve iş hayatında enerji ve aydınlanma belirir. Güneş başarıyı ve zaferi getien bir müjdecidir. Dünyevi başarı ve övgü söz konusudur. Rüyalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Uyumlu bir yaşamı kurabilirsiniz. Kılıçların altılısı ya da Deli gibi gezgin bir kart ile belirdiğinde, sıcak bir ülkeye yapacağınız iş seyahatlerini vurgular.

Güneş çocuklar ile ilgili olarak İmparatoriçe kartı ile açıldığında, özel bir çocuk ya da akıl çocuğu ile ilgili haberler söz konusudur. Planlarınızın sonucunu merak ediyorsanız, altın bir gelecek vaadeder.

Tersin Anlamı
Başarısızlığın ve hayal kırıklığının simgesidir. Bunun nedeni kibirli ve kendini beğenmiş tutumlarınız neden olabilir. Bu ilgisizlik ve dikkatsizlik beraber olduğunuz kişiyi de etkileyecektir. Çocuklar söz konusu ise, aşırı duyarlılık, okul problemleri, alerji ve hiperaktiflik ne deni ile olşan sorunları belirtir. Bunlar, Güneş kartı, olumlu yönlerini yitirmediği için çözülemez sorunlar değildir. Yeni bir davranış biçimi sorunları çözümler.
Açılan diğer kartlar şans kartlan ise, ters Güneş gecikmiş mutluluk ya da başandan söz eder. Sadece parıldamak için doğru zamanı beklemektedir.