Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Celtic “keltik” Haçı Açılımı

TAROT KEHANETİ CELTIC(KELTİK) HAÇI AÇILIMI

tarotEn popüler Tarot kartı açma şekillerinden biri olan Celtic Haçı, yayılımı Arthur Edward White tarafından tasarlanmış olup, 1910’da yayımlanan “Tarot’a Resimli Çözüm Yolu” adlı ında ilk kez tasvir edilmiştir. Muhtemelen kart kehaneti, İrlanda fikirleri veya metodlanna dayanmaktadır. “Kendiniz İçin Tarot” adlı ında Mary K. Greer, Celtic Haçı yöntemini, açık hava vaazları esnasmda İrlandalIlara görsel yardım amacıyla kullanmıştır.

Celtic Haçı açılımı, özel bir örnekte on adet kartın açılımından ibarettir. Greer’e göre on adet kart kullanılma sebebi, “10” nun, bir dönemin tamamlanmasının sembolü olmasıdır ve böylece her bir açılım, bir bütünü oluşturacaktır. Celtic Haçı yayılımı, büyük bir haç oluşturmak üzere dört tarafmda birer kartla çevrelenmiş, mer • kezde haç şeklinde karşılıklı konmuş iki kart’dan (Bir minyatür haç) oluşmaktadır. Haçm sağ tarafma yerleştirilen dört dikey kart, asayı oluşturur.

İlk kart, mevcut atmosferi veya soru soranın (Sorgulayıcı olarak adlandırılır) üzerindeki temel etkiyi, temsil eder ve sıklıkla “Sen Burada ve Şimdi” ye işaret eder. Okuyucuya bağlı olarak, iç veya dış etkiler veya çevre olarak yorumlanabilir. Birinci kartın karşısma yerleştirilen ikinci kart, durumun üzerindeki etkileri veya engelleri temsil eder.

Bu noktadan itibaren sonraki dört kart, okuyucuya bağlı olarak büyük haçı oluşturacak şekilde yerleştirilir. Bazıları bu kartlan merkez haçın üzerinden başlayarak, saat yönünün aksi istikametinde hareket ederek yerleştirir. Diğerleri ise, bizim yaptığımız gibi bir başka sırayla.

Hangi isimle veya hangi sırayla yerleştirilirlerse yerleştirilsinler, kartlar, uzak ve yakın geçmişteki faktörlerin, şimdiki durumu oluşturmaya nasıl yardım ettiğini ve geleceğin, bunu nasıl etkileyeceğini keşfederler. Alternatif olarak, “Yakın gelecek” kartı, kişinin yakın gelecekte karşılaşacağı bazı durumları tahmin edebilir. Haçın son kartı, durumun hedefini (Bazen kader veya muhtemel sonuç olarak da ad landınlır) sembolize eder.

Tipik olarak kartların her biri, yerlerinde ters çevrilerek yorumlanır ve anlamlandırılır. Bir okuma, bu usulde tamamlandığında, haçın tüm kartlannm yayılımı tamamlandıktan sonra, birbirleriyle ilişkileri göz önüne alınarak genel bir özet oluşur. Bununla birlikte, bazı okuyucular tüm kartlan yayarlar, bir ön fikir oluştururlar ve her bir kartı daha detaylı, olarak yorumlarlar.

Haçın altı kartını okuduktan sonra, dört asa kartı diğerlerinin üzerine, aşağıdan yukarıya doğru yayılır. Bunların da değişik isimleri vardır ama, tipik olarak aynı bilgiyi verirler. 7 nolu kart, sorgulayanın mevcut pozisyonu veya davranışının duruma ne şekilde katkıda bulunabileceğini gösterir. 9 nolu kart sorgulayanın umutları ve arzulan, gizli korkulan veya endişeleriyle alakalı duygusal pozisyonunu belirtirken, 8 nolu kart, sorgulayıcının üzerindeki çevre veya genel durumun ve diğer kişüerin etkilerini ortaya koyar. Onuncu ve son kart bu okumadaki tüm etkilerin bir doruk noktasıdır.

Bazen ikinci bir Celtic Haçı okuması, ilk okumadaki özel bir kart hakkında bilgi edinmek için yapılabilir, ama, sorgulayıcı açılan kartla n pek beğenmediğinden aynı soru hakkında ikinci bir okuma yapılması iyi bir şekil olarak kabul edilmez.

Tam Celtic Haçı yayılımının anlaşılmasının detayları, genellikle kart takımlan ile birlikte verilen çıklarda ve Tarot lannın çoğunda sunulmuştur. Bizim kendi Ruhsal Tarot’umuz açılımı anlamadapratik kazanmanıza kesinlikle yardımcı olacaktır.

Dikkatle açılan bir Celtic Haçı, bir saat bazen de daha uzun sürebilir. Tipik olarak, kehanet amacıyla gerçekleştirilir ve zaman kısıtlamaları nedeniyle, kolayca her gün yapılamaz. Diğer yandan, Tarot yazarı Rachel Pollock tarafından adlandınldığı şekilde ünlenen, “Mikro haç” bize Tarot mücadeleleri, açılımı oluşturmamıza yönelten, kendi içinde farklı ve değerli bir hikaye, önermektedir.

(3) Yorum Ekli

  1. zuhal28 Aralık 2015 Cevapla
    Maddi sıkıntıları nezaman bitecek hayatıma yeni birisi girecekmi
  2. bu yıl evlilik olacak mı?04 Şubat 2015 Cevapla
    evlenecek miyim ve bu kişi nasıl biri?
  3. derya özdemir16 Mayıs 2014 Cevapla
    sevgilim le ayrıldık geri barsacakmıyız

17 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)