Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot falı ay kartı ne anlama gelir ?

indir (1)AY ÇOĞUNLUKLA, UYANIK USA, YAKINDA OLACAK YENİ GELİŞMELERLE İLGİLİ, RÜYALAR YOLUYLA SEZGİSEL MESAJLAR VEREN BI LİNDIŞI DURUMLAR İLE İLGİLİDİR.

Ay, dolunayın içinde yeniayın bütünleşen imgesi ile sunulmak tadır.Bu imge başlangıçları ve bütünü sembolize eder bir evrim tamamlanmadan önce başka bir evrimin oluşu mümkün değildir.

İki Kule, Ortaçağ şehirlerinin girişlerinde inşa edilen kule şeklindeki evlerin benzeri olarak, ayın mistik krallığına açılan geçitleri simgeler. Sanat ve efsane dünyasında, Kule figürü bakirelerin ya da Rapunzel gibi güzel, evlenmemiş kızların evleri ya da zindanları olarak belirir. Bütün bu dokunulmaz kadınların, ay üzerinde kendine özgü bir egemenliği olan Baş Rahibe kartı ile olan ilgisi bu kartta da belirir. Ölüler diyarının koruyucuları olarak beliren iki köpek, Yunan Ay tanrıçası Hecate, Mısırlı Anubis, Pluto ( bu diyarın kralı) ve Romalı Diana gibi mitlerin bakire kadın avcıları ile bağlantısı vardır. Bu iki figür, uyku ve uyanıklık, bilinene ve bilinmeyen, fiziksel ve ruhsal krallıklar arasındaki sınırları korur.

Küçük göl ise, dişil elementin özü olan ve evrenin okyanuslarındaki gelgitleri kontrol eden ay ile ilişkili su elementini barındırır. Su elementi bir çok gizil özelliğe sahiptir temizlilik ve verimlilik imgesi su elementi bir çok mitolojide hayatın simgesidir. Keltik mitolojisinde, ırmak ve göllerdeki su, dişil tanrıçaların evi olarak belirmekte ve cennete açılan geçidin suyun üzerinde olduğu belirtilmektedir. Bu kartta, aya özgü sezgisel bilgeliği sunarak aya açılan geçiş yolunu belirtir.

Kerevidez figürü, Ay kartının değişmez figürlerinden biridir; bu canimin hem karada hem de denizde yaşayabilmesi nedeniyle, bilinç dışı ( su ) ile rüyalar ve fiziksel gerçeklikler arasındaki sınırlan sembolize ettiği düşünülür. Sümer mitlerinde kerevidez, suların tanrıçasının eşi olarak belirir.

Ayın gerçekdışı imgesi, Yıldız’ın çıplak tanrıçası ve Güneş’in gün ışığının arasına konumlanmıştır. Ölümün kapılarını koruyan iki köpeği tasvir eder. Bunları üstündei dolunay, gözlerini kralığına yöneltmiştir. Bu, Baş Rahibe’nin krallığıdır. Baş Rahibe’nin kartındaki sütunun yerini, bu kartta küçük kuleler almıştır. Bunlar da, rasyonel bilgi ile uyuyan zengin verimliliğin arasındaki sınırları belirtmektedir.

Köpek figürleri, yaşamla ölüm, geceyle gündüz arasındaki geçide ait olan imgelerdir. Mısır’da çakal başlı Anubis ruhun geçidine başkanlık ederken, Yunan’da da üç başlı Cesberus, Hades’in kapılarında durmaktadır. Artemis ve Diana, av köpeği sürüleri ile ava çıkmışlardır. Ortaçağ batıl inançlarında, köpeklerin Ölüm Meleğini görebildiklerine ve efendilerinin ayaklarının dibinde, mezarların üstünde durduklarına inanılırdı. Köpekler, aya duyarlı oldukları için dolunay zamanı devingen ve heyecanlı olurlar. Bu inancın kökleri, çeşitli kültürlerdeki, ayın ölümden sonraki mekan olduğu inancına dayanabilir.

Kartlardaki yengeç figürü bir çok yorumla açıklanabilir. Soğuk ve ilkel imgelerine ve yumuşak biçimlerine değinmek durumundayız. Yengeç burcunun simgesi ay tarafından yönetilir. Eski astrolojide, gezegenler Yengeç burcunda birbirlerine yaklaştıkları zaman dünyanın sonunun geleceğine inanılırdı. Fakat tarotta, Ay’ın karanlığını güneşin ışığı takip ettiği için yeniden doğuşu simgeler.

Baş Rahibe, Deli’nin yolculuğunda yeniden belirir ve krallığını bu kartın yöneticisi Balık burcunun niteliği sezgiye bırakır. Balık burcu, geride kalan an bir kartın deneyimlerini de taşır. Ay’ı takip eden üç kart, tarot dönüşünün doğasını temsil etmek üzere gezegen olarak tasarlanmıştır.

Düzün Anlamı
Bu kart, bilindışı bir usa ilişkindir ve gizli nesneler ve yansıam lan temsil eder. Kart sizin için açıldığında, yeşeren içsel dünyayı belirtir. Yoğun rüyalar, sezgisel rehberlik ve yaratıcı eylem su yüzüne çıkmak üzeredir. Şiir, müzik, yazın, masallar sizi etkisi altına alacaktır. Ama bir depresyon hali de bu duruma zıt olarak görülebilir.
Bir ilişki için ise, göründüğü gibi olmayan bir eşi ve yanılsamaları temsil eder. Aşırı çekim, güçlü bir birliktelik duygusu size gerçek hissini verebilir, ama bir büyü etkisinde kalmış olma ihtimaliniz oldukça yüksektir.

Kart, yanılsama yaratan her hangi bir iş olasılığını da belirtir. Bu iş olasılıkları arasında, restoran, film endüstrisi, yazın hayatı, fizik çalışmaları, su elementi ile ilgili çalışmalar olabilir. Ay çoğuzaman kadın sağlığı ve adet dönemi ile ilişkilidir. Rüyalar ile ilgisi bağlamında da uykuya olan derin bir gereksinimi vurgular.

Tersin Anlamı
Kargaşayı simgeler. Bu kartın belirttiği ilişki, yansımaları ve geçiciliği getirir. Uyuşturu kullanımı, alkolizm , depresyon ve günlük yaşamadan uzaklaşma sorun yaratabilir. Hastane ya da hapishanede olan bir bireyin ziyareti söz konusudur. Beraber açılacak kartlar, yoruma yardımcı olacaklardır. Anahtar kelimeler, güçlüklerin sizi beklediği Ve kesin karar almanız için uygun zaman olmadığıdır.