Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Asılan Adam Kartı

indir (1)BELKİ DE ASILMIŞ ADAMIN EN ÖNEMLİ SEMBOLİK ÖZELLİĞİ YÜCE İFADESİDİR. BU İNANCIN USTALIĞINI, ÖLÜM VE CEZADAN ZİYADE KARTIN İÇSEL ANLAMI OLAN BİLİNÇLİ FEDAKARLIĞI GÖSTERİR.

Asılmış Adamın bacakları 4 rakamı pozisyonundadır ve imparatorun geleneksel duruşunu belirtir. Bu İmparatorun üç boyutlu dünyasından inişle ölümsüzler diyarına veya rüyaların bilinçsiz dünyasına döndüğünü, karot kozlarından 2. Dönemle sunar.

Asılmış Adam paranın önemli olmadığı dünyaya girer. Asılmış Adamın içsel, ruhsal, bilinçsiz krallığındaki araştırmalarını simgeler. TÇarmahı geleneksel bir figürdür, onu efsanevi ölü tanrılarla ilişki lendirir. 13 rakamıyla Ölüm kartından önce gelir. Ermişten sonraki günlük hayata dönüşü simgeler. Geçmişteki tüm şüpheler hala varolabilir fakat korkmak için bir sebep yoktur çünkü diğer hazineler uçurumun diğer tarafında beklemektedirler.

Sembolik Fedakarlık

Bu imge pagan dünyasına ait bir semboldür bu yüzden karta ilk kez bakan birini şaşırtabilir, rahatsız edebilir belki de büyüleyebilir. Asılmış Adam törensel bir fedakarlığa girişmiştir, eğer idam edilmek zorunda kalırsa boynundan asılacaktır. Bu tür imgelerin yaratıcıları genellikle darağaç imgesini kullanırlardı. Ortaçağ dönemindeki caniler aşağılayıcı bir tavırla ters asılırlardı. Bu yargılama kabul edilmiş öğretilere karşı olan gizli toplumlarca kullanılırlardı.

Modric tanrısı Odin, 9 uzun gece boyunca kendini baş aşağı asmıştı. Kendini kurban ettiği için, muazzam bir ilham ve bilgelikle bağışlandı çünkü eski İskandinav şiirlerinin bilgeliğine ulaşmıştı. Bu şiirler eski bir alfabeyle yazılmıştır ve Kuzey Avrupa’da bu alfabeyi bilen bilgeler tarafından bir çok kehanete rastlanır. Fedakarlık imgesi eski pagan Avrupa’sında çok yaygındır. Orijinal olarak bu kurbanlar gerçek insanlardı fakat daha sonra hayvanlarla veya cisimlerle yer değiştirdiler.

Ölüm veya bilinçsiz olma teması birçok mitolojide karşımıza çıkar. Rönesans dönemi ve sonrasında bu kart İsa’ya ihanetiyle azap çeken Judas Iscariot ile birleştirilmiştir. Kimi zaman hızsız yada hain olarak adlandırılır. İncildeki söyleme göre Judas dramatik bir katalizör gibi hareket etmiştir, fakat ihaneti İsa tarafından önceden bilinmekteydi İsa ölmesi gerektiğini farkındaydı ve tanrının yüce gücüne kendini kurban etti. Bu hikaye ister tarih isterse de acı bir sembol olsun, eski mitlerdeki fedakarlık hikayelerine çarpıcı bir şekilde benzer.

Eski tarot kartlarından hiçbiri Asılmış Adamı yüce bir ifadeyle göstermez. Aldatıcı tanrılar tıpkı dil, büyü ve yolculuk gibi çoğunlukla hırsızlan denetlerler. Bu bağlamda hırsızlar ile ölümün krallığına girmiş ve yeniden doğabilmiş tanrıçalar arasında güçlü bağlar vardır. Asılmış Adamın, düşleri, ruhsal aşkı, fedakarlığı ve mistisisizmi yöneten Neptün gezegeni ile ilgisi vardır. Tahmin edileceği gibi Neptün, yalanlann , karmaşanın ve mahvedişin de gezegenidir. Deli’nin algıla n, alt üst olmuştur.

Düzün Anlamı
Rüyalar alemine aittir ve baş aşağı duruşuyla nesneleri daha mükemmel olarak algılayabilir. Onu günlük yaşamda düşündüğümüzde, yaşam gerçek dışı bir görünüme bürünür. Bu kart, zamanın akışına müdahale etmemeyi, beklentileri korumayı ve sabin öngörür. Tarotun kendi başına ruhsal bir yolculuğu temsil etmesi bakımından, Asılmış Adam bu yolculuk boyunca gerektiğinde durmayı ve gelecek yeni yönelişi beklemeyi vurgular.

Bu kart belirdiğinde bazı şeylerden vazgeçmeniz söz konusu olabilir. İstem dolu fedakarlıktır, her şeye hakim olan! Bir ilişkinizi, ölü yatınm ve kararlannızı ve size yararlı olmayacağınızı düşündüğünüz bazı inançlarınızı terk edebilirsiniz. Bu kart, bütün bunlara karar vermeniz ve keşiflerinizi daha verimli kılmanız için zaman tanır. Bu süreçte, çok fazla aceleci davranmamayı öngörür.

Tersin Anlamı
Bencillik, düşüncesiz eylemlere ve duygusal baskılara karşı uyanda bulunur. Bu kayıpların altında yatan nedenlerin çoğu zaman farkına varamayabiliriz. Öz farkındalık ve sezgi ile iletişim eksikliği parasal yatınmlar bağlamında yanlış kararlar almanıza neden olabilir. Eyleme geçmek için, daha uygun bir zamanı beklemek zorundasınız.
Bir kişiyi temsil ettiğinde ise, bu kart köle efendi ilişkisi üzerine kurulur. Söz konusu kişi, diğer bireye baskı yapıyordur, ama ikisi de bu oyunun içine hapsolduğu için kazanan ya da kaybeden olmayacaktır.