Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Asa III

Asa III

Neyi bekliyoruz? Hayatta yaptığınız yatırımların, geri döneceğini mi sanıyorsunuz ? Gemilerin, limana yanaşıp, yükünü boşaltmasının sırası olduğunu mu düşünüyorsunuz ? Belki de, yeteneklerimizi ve umutlarımızı yolladık, ödüllendirilmeyi bekliyoruz.

RiderWaite’in Tarot Falı kartındaki adam, üstünde üç yelkenlinin yüzdüğü, (Aklın çalıştığı) sarı bir denize, dağlı tepeden bakıyor. Asa Il’nin aksine, gökyüzü ile deniz hemen hemen aynı renk; ruh ve kalp birleşiyor. Biz, ruhun maddesiyiz.
Adam yüksek yerde. Duygusal durumunu tahmin etmek zor. Bekleme ? Ümitlenme ? Belki de yolcudur, yolculuğun bir devresinde, dinlenip, nerden geldiğini ve ne öğrendiğini düşünüyordur.

Ne de olsa, dengeyi, temsil eden siyah ve san kareli bir eşarp bağlamış. Ayrıca, al taki 3 numarası, bütünlemeyi temsil ediyor. Belki de, önündeki yolu düşünüyordur. Kartın geleneksel anlamı, yeni girişimler için, iyi bir zaman olduğudur. Belki de, sadece, iki ayağı üstünde duran, hayal kuran yalnız bir adamdır. Elinde ilham Asası taşıyan, iç dengesi ve gücü birleşik, birbirlerine destek oluyorlar.

Robin Wood’un Tarot Falı kartındaki, her üç Asaların ucunda , kristal var, aralarından biri güneşi yakalıyor ve dünyaya yolluyor. Fikirlerimizi nasıl aydınlatabilir veya kristalleştirebiliriz ?

Şimdi görüyoruz ki adam, açıkça denize bakıyor, bu durumda fikirlerimizi harekete geçirip, meyvelendirmenin sırası olduğunu anlatıyor. Hayal kurduğumuz ve gideceğimiz yolu düşünüp, tartmamız gerektiğini ve gerçekleştirmenin, sırası geldiğini söylüyor. Ufukta, üç fikir veya üç fırsatın olduğunu belirtiyor.

Robin Wood’un Tarot Falı kartında, adamın pelerini uçuşuyor ve “Rüzgar da ne var ?” sorusunu soruyor. Araştırmalarımızın ve yarattıklarımızın arkasında, çok daha ulu bir enerji olduğunu ispatlıyor, pelerinin üstündeki yan aslan, yarı kartal olan yaratık, sonsuzluğun çemberinde uçan, güneşin sembolü ve yollarla, yolculann koruyucusunu temsil ediyor. Rider Waite’in kartında, değneğe sarmaşık gibi sarılmış, söz tomurcukları var, bu da fikirlerimize odaklanmamızı ve ufka bakıp, yeni görüşler denemeye hazır olmamız gerektiğini bildiriyor. Aynı görüş, gözünü siperlemiş olan adam için de geçerli yani aynı anda, görüşünü kısıp, odaklaması.

Girişimler, bizim içimizde büyüyor. Belkide, üstünde çalışıyoruz veya daha önce aklımızda varolan o projeye yönelmeliyiz. Aslında üç, bazen bir fikri kurcaladığımız zaman, içimizde oluşan o sihirli hisleri, yani meyve vermek arzusunu temsil ediyor.

“İçimizden, ne gibi yeni enerjilerin çıktığı” sorusunu, kendimize sorabiliriz.
Yaratma isteğini veya içinizdeki güçleri kullanmayı düşünüyor musunuz ? Ufukta, ne gibi mücadeleler var ? Dışardan yardım kabul edip, etmemeyi düşünüyor musunuz ? Yoksa netice, nasıl olursa olsun, kendiniz mi yapacaksınız ? Hangi dürtü veya gelişmeyi (Filizlenmeyi) gözden kaçırdınız, Robin Wood’un kartındaki Asalı adam’la sembolize edilen, arkadaşlarımız nerede ve bulunduğumuz koşuldaki rolleri nedir ?

Asa Üçlüsü’nü Durum için çekmek aşağıdakileri ortaya koyabilir:

Çok istekli olduğumuz için elimizdeki sorunu çözerken, hata yapabiliriz, onun için başkalarının önerilerini, durup dinlemeliyiz;

Bu, sabır ve dikkatli bir plan gerektiriyor;

Ne geçirdiğimizi düşünmeliyiz ve bulunduğumuz durum içinde, muhakeme etmeliyiz;

Asa Üçlüsü’nü Mücadele için çekmekse:

Devam etmeden önce fiziksel, duygusal ve ruhsal durumumuzu hesaplamalıyız;

Ödülümüzün çeşitli şekilerde olabileceğini ve beklediğimiz şekilde olmayabileceğini de unutmamalıyız;

Şahsi güçlerinize bakın ve ilerde daha büyük bir tablonun, sizi beklediğini görün. Sabırla, oluşacak olanları beklemeliyiz.