Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Arkana Minörün Gözden Geçirilmesi

Arkana Minörün Gözden Geçirilmesi

EŞLEME

a. Hayal gücü, duygular, sevgi
b. Para, iş, gerçekçilik
c. Fikirler, hırs, rekabet
d. Zihin, zorluklar, problemlerle ilgili hareketler ve reaksiyonlar.

DOĞRU VEYA YANLIŞ
1. Tarot destesinde tam 56 kart vardır.
2. Bugün kullandığınız oyun kartlan Tarottan türetilmiştir.
3. Arkana Minörde, Saraylı kartlarını ve takımlan buluruz.
4. Dört takım ve her bir takım için dört Saraylı kartı vardır.
5. Saraylı kartlan, günlük yaşamımızda meydana gelen olayların tasvirlerini gösterir.
6. Minör kartlar, her takımın l’li lO’lusu, bu olayların başına geldiği insanlardır.
7. Asalar aktiviteler girişken, sempatik, hızlıdır.
8. Kupalar aile ve sevgi alışverişi ile ilgilidir.
9. Kılıçlar mali durum, mal mülk ve işle ilgilidir. .
10. Tılsımlar Pratik, maddi konulan gösterir.
11. Tılsım tamınının Saraylı kartlan, sanatsal, duygusal, hayalci insanlan temsil eder.
12. Kılıç insanlan, zihinlerini silahlan olarak kullanırlar.
13. Asa Saraylı insanlan, sabırlı, çalışkan ve mülkiyetçi kimselerdir.
14. Kupa insanlan, zihinsel meydan okuma, karar verme ve adalete önem verirler.
15. Asa Saraylı kartlan, sevdikleri kişileri ve duygulan hakkındaki düşüncelerine sahiptir.

logo