Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot 7 kart açılım

7 kart açılım

Kartlan iyice karıştınn ve bu süreç içerisinde kendi sorunuzda ya da yorumu isteyen kişinin sorusu üzerinde yoğunlaşın. Kartlan her zaman soruyu soran kişi karmak zorundadır. Soru üzerinde tamamen odaklanıncaya dek kartlan kanştırabilirsiniz; daha sonra kartlan yüzleri kapalı olacak biçimde üç kümeye bölün. Son kesilen küme ilk kesilen kümenin üstüne ve ikinci kümede onun üstüne gelecek biçimde desteyi toplayın. İlk yedi kartı, şekilde gösterildiği gibi açın. Desteyi yeniden karıştırarak,yüzleri kapalı olacak biçimde masanın üstüne koyun.Yorumu bekleyen kişiden, bu yedi kartı istediği şekilde seçip ayırmasını isteyin.Ve yeniden, kartlan seçilen konumda yerleştirerek açın.

KART 1: Geçmişin Etkileri
Bu kart, Büyük Arkana kartı mı, Küçük Arkana kartı mı? Ters mi, düz mü ? Geçmiş, şimdiyi bütünüyle etkisi altına almış olabilir ya da geçmişin o anki koşullar üzerinde çok az etkisi olabilir.

KART 2 : Şimdiki koşullar
Bu kart, kişinin düşünceleri ya da hisleri ile ilgili öznel bir kart olabilir, ya da bilinen somut koşullar ya da insanlar ile ilgili nesnel bir kart!

KART 3: Gizli olan ne?
Öngörülemeyen koşullar, sırlar, göz önünde bulundurulmayan koşullar tüm bu etkenler, yorumun öznesi ile ilgili sonuçlan etkileyebilir.

KART 4: Engeller ve Meydan Okuyuşlar
Bunlar büyük engeller olabilir ya da geçmiş koşulları temsil edebilir. Tıpkı kart 2’de olduğu gibi, bu kartın düşünce ( bu durum genelde Kılıçlar takımı ile belirtilir ) ve duyguların ( Kupalar takımı ile belirtilir ) üzerinde mi odaklandığını ya da daha çok dünyevi olgularamı ( Büyük Arkana kartlan ya da Asa ve Tılsımlar takımı belirtir) yönelik olduğunu kontrol etmelisiniz.

KART 5: Etrafınızdakiler
Konum, sorunuzun altında yatanları, sizi çevreleyen olgu ve insanları tammlar. Yardım, rehberlik ya da diğer insanların olumlu ya da olumsuz davranışlan bu kart ile açığa çıkacaktır.

KART 6: Yapmanız gereken’
Eylemlerinize dair öneriler ve uygun zamanlar, pratik yardımlar ya da diğer araçlar burada belirir.

KART 7: Muhtemel sonuç
Bu kart, 6.kart tarafından önerilen eylemi gerçekleştireceğinizi ve 3.ve 4. kartlarda belirtilen engelleri aşacağınızı belirtir.

Klasik Roman Açılımı, her biri 3 karttan oluşan dikey sütunlarda ya da her biri 7 karttan oluşan yatay sütunlarda olmak üzere 21 kart kullanılarak açılır. Bu planın köklerinin, Hint soyundan olan Romalı falcı ve kehanetçi çingenelere uzandığma inanılmaktadır. Bu çingeneler, tarotu, onun simgelerini ve gizemli dünyasmı anlayan herkez tarafından yorumlanabilecek olan bilgeliği olarak kabul etmişlerdir.