Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarolog Formu ve Ritüel

Her meslekte olduğu gibi taroloğun da belli bir tiplemesi,imajı veya formatı vardır. Tipik bir tarolog horoskopunda üranüs Neptün pluton gibi

satüm ötesi planetlerin güçlü tesirleri olabilir. Bu horoskoptan böyle olanların tarolog olacağı anlamına gelmez. Bilinmeyen ruhsal evrim

faktörleri olabilir. Bu nedenle doğal yapısı itibariyle tarolog üranüs tesirinde ise sıra dışı, toplumdan farklı olma eğilimindedir. Neptün

tesirinde ise gizemli tuhaf anlaşılması zor,estetik anlayışı yüksek,Pluton tesirinde ise dramatik çarpıcı etkileyici biri olabilir. Bu onun

giyim yaşam şekillerini de etkiler. Ve sonuç olarak tarolog imajı eksantrik, gizemlidir ve çarpıcı olabilir.
Bu imaj taroloğun özel giysilerinde ve çalışma yerinde ortaya koyulabilir. Mesleki imaj etkinlik sağlamada önemli bir araçtır, imaj taroloğun

kendi kendini, ona sempati duyardan,ve ona danışanı bilinç alt seviyelerinde etkilemektedir. Bu danışanın ilgisini, dikkatini çeken onu

etkileyen, taroloğun tarolog olduğu konusunda inancım pekiştiren ve manyetik bağı güçlendiren bir husustur. İlgi ve konsantrasyon, sezgi için

gerekli enerji yoğunlaşmasına hizmet etmektedir, örneğin Türkiye’de eskiden beri yerleşmiş polis imajından halk korktuğu ve polisi topluma

daha sempatik göstermek amacı ile 1990 larda polis kıyafetleri değiştirilmiştir.
Tarolog formunun bir yönü, imajın yarattığı etkinlik ile ilgi ve duygular arttınlarak ortama enerji pompalanması ise, diğer bir yönü de

evrensel formlara uyma ile tarolog potansiyelinin uyandınlmasıdır. örneğin Mısır kaynaklı bir ritüelde Osiris
Mask’ım giyerek belli bir astrolojik zamanda, ritüel yapan kişi benzerlik yasası sonucu Osiris denen gücü kendine cezbetme eğilimindedir.

Bunun gibi tarolog imajı ile de tarolog ile ilgili güçler cezbedilebilir.
Tarot yorumuna geçmeden önce tarolog formu yaratmak için yapılan tüm çalışmalar ritüel olarak düşünülebilir. Ritüelin dizaynı taroloğun gizli

bilimlerdeki bilgi ve tecrübesine ile orantılıdır. Bilgi ve tecrübe nekadar fazla ise o kadar iyidir. Kutsal ritüel kutsal kişiliğin,kutsal

mabedde kutsal bir zamanda, rolünü oynaması ile gerçekleşir. Fizik plandaki ritüelin bir kopyası da astral da gerçekleşir. Eşzamanlı olayların

yaşanmasında kutsallık duygusu oluşuyor ise, kutsallık duyguları ile şarj edilen bu kopyanın da,tılsım gibi ilgili bilgileri astraldan

toplaması mümkün olabilir. Bu kopya veya düşünce formu zamanla duygusal enerjiyle şarj olarak gücü artar ve tarologdan bekleneni oluşturur.

Artık astralda yaratılmış sezgileri güçlü bir tarolog formu vardır. Tibetteki tulpalar gibi fiziksel görüntü verme se de bu form,ritüele

uyulduğunda astraldan çekilerek gelir ve tarologla bütünleşir. Aşağıda kutsal zaman, yer ve kişilik anlatılmaktadır.

(2) Yorum Ekli

  1. nuri30 Nisan 2014 Cevapla
    Esimden ayrilcam fakat ayrilamiyoruz bunun sebebi varmi acaba he de ankasamiyoruz
  2. gulden30 Nisan 2014 Cevapla
    Bebek istiyoruz olucakmi

14 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)