Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Taralojinin temel olguları

Evreni ŞişirmekALFA RİTMİ: Elektro ensefelograf, kısaca E.E.G denilen ve beyin dalgalarını ölçmeye yarıyan bir aygıt tarafından tespit edilebilen, 814 amplitütlük frekansa sahip muntazam ritimli dalgalardır. Bu türdeki beyin dalgaları şahıs hiç bir düşünce faaliyetinde bulunmadığı ve sakinlik durumunda olduğunda ortaya çıkarlar. Meditasyon, hipnoz gibi haller bu dalgaları en iyi oluşturan hallerdir. E.S.P. için ideal sayılan dalgalardır.

ALŞİMİ (IlmiSimya): Günümüzdeki modern kimya ilmini ortaya çıkarmış olan, eski, unutulmuş ve çok az kişi tarafından bilinen bir bilim dalma verilen isimdir. Her ne kadar Alşimistlerin amaçları hakkında, çeşitli metalleri altına dönüştürmek, ebedi hayatı sağlayacak iksir yapmak veya homunculi yaratmak (insanımsı yaratık) gibi iddialar varsa da gerçek Alşimistin amacı bıkıp, usanmadan yıllarca binbir türlü kimyevi madde ile yaptığı deneylerde, kendi psişik gücünde katıldığı bir hamule ile ani bir Mütasyon (değişim) aramaktır. Bir takım Alşimik değişimler meydana gelirken, kendinin de değişeceğini savunur Alşimist.

AMPLİTÜT: Elektriksel ritmin, yani dalganın en düşük ve en yüksek noktaları arasındaki yüksekliği ifade etmek için söylenen bir terimdir.

ARŞETİP: Ünlü Psikoloji dehası Cari Gustav Jung tarafından kullanılmış bir deyimdir. İlk tip, ilk şekil anlamında kullanılmıştır. Arşetipler ancak tarif edilebilirler.
Bunlar kuvvet ve bilince yakın olmalarına rağmen, sadece açık ve faal imajlar şeklinde beliren psişik şeylerdir. Şahıs doğduğu andan itibaren bunları bilinci ile idrak etmemesine rağmen hazır haldedirler. Jung’un Kollektif Bilinçaltı adını verdiği yerde bulunan, bizleri geçmişten geleceğe kadar var olan ve var olacak olan imajlardır.

ASTRAL: Okültizm ve Teozofide kullanılan bir terimdir. Bu inanış içinde bulunanların söylediklerine göre, insan beş ayrı bedenden meydana gelmiştir. Bunlardan biri olan astral beden, bilinen fiziki bedenden çok daha süptil ve ince bir heyecanlar, ihtiraslar bedenini içerir. İşte bu bedenle bulunulan yere de astral alem denir. Burada cansız, ancak düşünceler yoluyla şekillendirilecek klişeler mevcuttur.

ASTROLOJİ: Güneş, Ay, planetler ve kozmik olayların yeryüzünde yaşamakta olan her türlü canlıya vibras yonel (titreşimsel) tesiri olduğunu savunan ve günümüz modern astronomi’sini meydana getirmiş olan, kökeni çok gerilere giden yıldız bilimine verilen addır. Tarotla da yakın ilişkisi olan astroloji son otuz yılda, milyonların tutkusu haline gelmiştir. Astroloji gerçekçi ve istatistiksel bir bilim dalı hüviyetindedir.

DELTA RİTMİ: Aynen Teta ritminde de olduğu gibi sağlıksız, patolojik bir dalga türüdür. 35 amplitütlü düşük frekanslı dalgalardır. Genellikle E.S.P. olaylarının zıddı olan Psikokinezi denemelerinde ortaya çıkar, fiziki olaylar yaratırlar.

ENKARNASYON: Bedenden bağımsız olarak ele alınan ruh varlığının, dünyaya gelmek üzere bedene bağlanması anlamına gelir.

E.S.P. (Extra Sensory Pferception): Parapsikolojik bir deyimdir. Duygular dışı idrak anlamında kullanılır. Telepati, durugörü ve prekognisyon olaylarının tümüne kısaca E.S.P. denir.