Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tanrıyla Yarışmak

TAHIKLIK ETMEK YETERLİDİREn son ne zaman Tanrı ya danışmadan ve O nun yardımını ya da yönlendirişini istemeden kendi başınıza bir şeyler yapmaya çalışmıştınız? Bu girişiminiz nasıl sonuçlanmıştı?

Günümüzde pagan inancına ve büyücülük uygulamalarına karşı yeni bir merak vardır. Bu, ‘Babil uyanışının’ hangi kanıtlarını görmektesiniz?

Zodiyak, yani burç işaretlerine karşı ilginiz var mı? Hiçbir falcıya gidip, geleceği gördüğünü iddia eden bir kişiye danıştınız mı? Bu uygulamaların Tanrının yaşamınızda sizi yönlendirme isteğiyle nasıl biz tezat içinde olduğunu düşünüyorsunuz?

Eski Babil halkı yıldızlara ve sahte tanrılara tapmak üzere bir araya gelip bir kule yapmaya başlamışlardı. Tanrı bu kulenin inşatmm tamamlanmasını engellemek için ne yaptı?
Günlük sorumluluklarınıza yaklaşırken, en çok hangi alanda Tanrının sağlayışı, koruması ve yönlendirmesine ihtiyaç duyuyorsunuz?

Ümitsizlikten Ümide
Dünyanın durumu ve kişisel yaşamlarımız o kadar karmaşık ki, ümitsizliğe düşmek çok kolay olabilir. Şu anda yaşamda sizi en çok düşündüren nedir?

Davut’un oğlu Avşalom sarayda babasına karşı bir komplo kurmuş ve kendisine destekçiler bulmuştur. Davut Yeruşalimi terk edip, şehrin dışındayken yaşadığı acıyı Tanrıya nasıl ifade etmiştir?
Davut’un oğlunun kendisini öldürmek hakkındaki planlan hakkında bir haber beklerden Tanrıya karşı duyduğu susuzluğu siz de deneyimlediniz mi?

Davut yaşadığı depresyonun ortasında nasıl teşvik bulmuştur?
Eski Kitap, tükenmeyen ve kaybolmayan gerçek umudun Mesih’te bulunduğunu söylemektedir. Bu umuda sahip olmanın sizin için anlamı nedir?

Esenlik ve Huzur Arayışı
Tanrı kendi amaçları için daha çok kullanmak istediği insanların yaşamında bazen daha çok huzursuzluk yaratır ve bu huzursuzlukla kişiyi kendisine çeker. İbrahim, Rut ve Yusuf un Tanrının yüreklerine koymuş olduğu bu huzursuzlukla diyar diyar gezmeleriyle kendinizi özdeşleştiriyor musunuz? Cevabınız evetse, sizin diyardan diyara dolaşmanızın sonucu ne olmuştur?

Eski Kitap ta insanların aynı zamanda nankörlükten, gurur ya da isyandan dolayı da diyardan diyara gezdiklerini görüyoruz. Bencilce yaşanan doyumsuzluk nedeniyle gezmekle, Tanrının içimize koyduğu huzursuzluk nedeniyle gezmek arasındaki farkı nasıl anlayabiliriz?

Tanrı İbrahim’e evini ve ailesini terk etmesini, yola koyulmasını ve kendisine bir varış noktası göstereceğini söylemişti. Rab size böyle bir şey söylese siz nasıl bir karşılık verirdiniz?

Mesih günahlarımızın bedelini ödemek için gökteki tahtını bırakarak dünyaya gelmiştir. Tanrının amacını gerçekleştirmek için evini bırakmış ve dünyasal bir yolculuğa çıkmıştır. Mesih’i günahlarınızı bağışlatan kurban olarak kabul ettiniz mi?

Isa’nın dünyadaki hizmeti sırasında dünyada yaşayan insanların çoğu O nun vaat edilen Mesih olduğunu kabul etmemişlerdir. Yeruşalim halkı kendisine inanmayı reddettiğinde, nasıl bir tepki vermiştir?