Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tanrı hem İSHAK, hem de İSMAİL’den vazgeçemiyor

Tanrı hem İSHAK, hem de İSMAİL’den vazgeçemiyor. Hatta Hz. İsmail’i, Yakup gibi benzer şekilde, on iki çocuğu olacağından (İsrailoğullarının on iki boyu) bahseder. Peki, Tanrı antlaşmasını (dinini) İshak’la sürdürecekse, antlaşmanın kurallarına uyan İsmail ve diğer insanları Tanrı red mi edecek? Ayrıca Tevrat’ta babanın kutsallığı ilk doğan büyük çocuğun hakkıdır. Buna ilk oğulluk hakkı denir. Ama nedense Tevrat’ta kutsallık ilk doğan hakkı olarak büyük çocuğun olduğu halde, bu kural çiğnenmekte ilk doğan İsmail’in hakkı gasp edilmektedir:

Eğer bir adamın iki karısı varsa, birini seviyor, öbüründen hoşlanmıyorsa; iki kadın da kendisine oğullar doğurmuşsa; ilk oğul hoşlanmadığı kadının oğluysa;

Adam malım miras olarak oğullarına bölüştürdüğü gün sevdiği kadının oğlunu kayırıp ona ilk oğulluk hakkını veremez.

Hoşlanmadığı kadının oğlunu ilk doğan oğul olarak tanıyacak ve ona bütün malından iki pay verecektir. Çünkü bu oğul babasının gücünün ilk ürünüdür. İlk oğulluk hakkı onun olacak.” (TevratYasanın Tekrarı21)

İlk oğulluk hakkı İsmail’inken bu çelişkiyi anlamak zor. Bir de aşağıdaki ayetleri okuyup sonra konuyu tekrar değerlendirelim:

Ancak Tanrı İbrahim’e, “Oğlunla cariyen için üzülme” dedi, “Sara ne derse, onu yap. Çünkü senin soyun İshak’la sürecektir.

Cariyenin oğlundan da bir ulus yaratacağım, çünkü o da senin soyun.”

Tanrı çocuğun sesini duydu. Tann’nın meleği göklerden Hacer’e, “Nen var, Hacer?” diye seslendi, “Korkma! Çünkü Tann çocuğun sesini duydu.

Kalk, oğlunu kaldır, elini tut. Onu büyük bir ulus yapacağım.” (Yaratılış21)

Bu çelişkiler bize Tevrat’ta bazı gerçeklerin üstü örtülmüş gibi geliyor. Tanrı bir çocuk olan İsmail’in ağlamasını duyup, annesi Hacer’e, meleğiyle ona destek olacağım ve onun soyunu da büyük ulus yapacağmı bildiriyor. Buradan sadece İshak soyundan gelenler seçkindir demek, pek gerçekçi olmadığı ortada. Hz. İbrahim’e Tanrı’mn vaadi olan “senin soyunu alabildiğine çoğaltacağım” vaadi hangi oğluyla gerçekleşti. İshak’la mı, İsmaü’le mi? İsrailoğullarmm geçmişte ve günümüzde nüfusu ortada. Bu gün dünyada 13, 7 milyon civarında bir Yahudi toplumu, herhalde vaad edilen alabildiğine çoğalmış, büyük ulus olmadığı ortada. Bırakın büyük ulus olmayı 12 kabileden 10 tanesi kayıp, kala kala 2 kabile geriye kalmış. On kayıp kabile, M.Ö. 719 yılında, Yahudi ülkesine saldıran Asur Kralı II. Sargon, kuzeydeki İsrail Devleti’ni yıkmış ve halkım sürmüştü. Bu Yahudiler, daha sonra dünyanın çeşitli bölgelerine dağılmış ve “İsrail’in on kayıp kabilesi”ni oluşturmuştu. İki kabileden türeyen dünyadaki Yahudi nüfusu, şu an 14 milyon civarında olduğuna göre, diğer 10 kabile de olsaydı bu nüfus en az 70 milyon civarında olmalıydı. Demek ki 60 milyon civarmda bir Yahudi nüfusu, diğer toplumlarm arasmda kaybolup gittiler.

Tabi bu ara mevcut 2 kabilenin birçok ferdi de, sürgün yülannda çeşitli toplum ve inanç sistemleri içinde yok olup gittiler. Bu mudur büyük millet olmak? Şu an belki de bu uzun geçmişe göre en küçük ulus durumundadır. Bu gerçeklerde Tevrat’ta yazılan vaadlere uymadığı apaçık ortada. Büyüklük kelle sayısmda değil, dünya üzerindeki etkinlikte diyenlere tavsiyemiz, bu etkinlik şurada henüz bir nesildir sürmekte. Bir nesil insanlık tarihinde çok kısa bir zaman dilimidir. Ama ya Hz. İbrahim’in diğer torunları Hz. İsmail’in soyu böyle mi? İnsanlık tarihinde Hz. İsmail’in torunları kaç tane dünya çapmda imparatorluk kurmuş. Kuran bu konuda ne diyor bakalım:

“İbrahim, ne Yahudi, ne de Hıristiyan idi; fakat o, Allah’ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslüman idi; müşriklerden de değildi.” (Ali İmran67)

Tevrat, 1000 yıllık bir zaman diliminde dilden dile yapılan aktarmaların toplanmasıyla oluşmuş bir kitap. Bir sürü hatalı yönleri tespit edilmiş bir kitaptır. Şimdi Vaad Edilen Topraklar kimleri ve nereleri kapsıyor tekrar okuyalım:

“18-210 gün RAB Avram’la (Hz. İbrahim) antlaşma yaparak ona şöyle dedi: “Mısır Irmağı’ndan büyük Fırat Irmağı’na kadar uzanan bu topraklan Ken, Keniz, Kadmon, Hitit, Periz, Refa, Amor, Kenan, Girgaş ve Yevus topraklannı senin soyuna vereceğim.” (Yaratılış15)