Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


TANIKLIK ETMEK YETERLİDİR

TAHIKLIK ETMEK YETERLİDİRBöylece bir tanık olmaya çalıştığınız zaman, akıl sizinle savaşır, çünkü aklın yaşamım sürdürme meselesidir bu. Sadece bir hizmetkâr olduğunu tamamen unutmuştur. Uzun zamandır mevcut değilsinizdir, akıl sizi tanımaz. Tanıklıkla düşünceler arasındaki çatışma bundan dolayıdır. Ama en sonunda zafer sizin olacaktır, çünkü doğa ve varoluş birlikte sizin efendi olmanızı ve akim hizmetkâr olmasını ister. O zaman her şey uyum içinde olur. Akıl doğru yoldan sapa maz o zaman. Her şey varoluşsal olarak gevşemiş, sessizce kendi kaderine doğru akar.

Gözlemekten başka bir şey yapmanıza gerek yoktur.
Bir îrlandalı müzayededen bir papağan satın aldı. Mezatçıya sordu: “Bu papağana büyük bir para ödedim, konuşabileceğinden emin misiniz?” Mezatçı, yanıtladı: “Kuşkusuz eminim; fiyatı o artırıyordu.”
Zihnin uyanık olmaması böyledir, zihnin aptallıkları böyledir. trlandalı Tanrı tanımazların da dindarların telefonla ibadet hizmeti kurduklarını görerek telefonla ibadet hizmeti başlattıklarını işittim. Rekabetçi akıl… Onlar da telefonla ibadet hizmeti başlattılar. Onları aradığınızda telefona kimse cevap vermiyordu.

îki berduş geceleyin bir kamp ateşinin başmda oturuyordu. Bunlardan biri çok gergin bir durumdaydı. “Biliyor musun, Jim?” diye düşünceli tavırla söylendi adam, “Serserilik yaşamı söylendiği kadar matah bir şey değil. Park sıralarında ya da soğuk bir çiftlik ambarmda gecelemeler, yayan yolculuk ve her zaman polisten kaçış, bir kentten, bir başka kente sürülme. Bir sonraki yemeğin nereden geleceğine kafa yorma; yakın arkadaşm tarafından hakir görülme…” Serserinin sesi kısıldı ve derinden bir iç çekti. “Pekâlâ…” dedi öteki serseri, “Böyle hissettiğine göre, neden gidip kendine bir iş bulmuyorsun?” “Ne?” diye şaşırdı birinci serseri buna, “Başansız olduğumu kabul mu edeyim yani?”

Akıl, efendi olmayı alışkanlık haline getirdi. Onu kendine getirmek biraz zaman alacak. Tanıklık etmek yeterlidir. Çok sessiz bir süreçtir bu, ama sonuçları son derece büyüktür. Akim kar anlığının dağıtılması söz konusu olduğunda daha iyi başka hiçbir yöntem yoktur. Aslmda, meditasyonun yüz on iki yöntemi vardır. Bu yöntemlerin hepsinin üzerinden geçtim, entelektüel olarak değil. Her yöntemi denemek ve onun en özünü bulmak yıllarımı aldı.

Yüz on iki yöntemi denedikten sonra, özün, tanıklık etmek olmasını hayretle karşıladım; yöntemlerin asli olmayan unsurlan farklıdır, ama her birinin merkezi tanıklık ediştir.

Bundan dolayı size diyebilirim ki, tüm dünyada sadece bir tek meditasyon vardır; tanıklık ediş sanatıdır bu. O, her şeyi varlığınızın tüm dönüşümünü yapacaktır ve Satyam, Şivam, Sandram’ın kapılarını açacaktır.