Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Suç Bilimcileri

Transcendental Meditation, kişiyi duygu, beden ve akıl yönünden güçlendirdirdiğin den, suç bilimcileri bunun suçluluk davranışının nedenlerini ne ölçüde azalttığını araştırmaya başlamışlardır.

Transcendental Meditation’nin suç işleme gereksinmesini gidermek için bir suçluyu yeterli ölçüde güçlendirip güçlendirmediğine denetim altındaki araştırmalarla karar verilmelidir.
Araştırmacılar cezaevlerinde bu amaca yönelik ön araştırmaları tamamlamışlardır ve daha başka geçerli araştırmalar da sürdürülmektedir.

Transcendental Meditation’nin suçluluk davranışım azaltmadaki değerini ölçmede cezaevlerinde bulunanların sayısı mükemmel bir durum sağlayacaktır.

Her ne kadar Federal ve Federe Devletle rceza organları kendi sınırlı bütçeleriyle tutuklulan ve hükümlüleri rehabilite edecek programlar geliştirmek için büyük çabalar harcamaktaysalar da elde edilen birçok kanıt, bu programların içerdiklerinin suç işleme gereksinmelerini gidermede başarısız olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

Suç Bilimcileri