Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Soruların Gizli veya Açık Olması

Soruların Gizli veya Açık Olması


Tarot’a danışan, sorusunu gizli veya açık olmak üzere iki şekilde yöneltebilir. Bu ikisi arasında olan durumlarda vardır. Soruyla ilgili olan kişiyi temsil edecek olan belirleyiciyi seçebilmek için Tarolog en azından danışılacak konunun kim ile ilgili olduğunu açıkça sormak zorundadır. İşte belirleyicinin seçimi sırasında danışan sorusunu açıkça sorabilir veya saklı tutabilir, her iki halde de danışan kartlarla temas sırasında sorusunu sessizce zihninde tekrarlamaktadır.

 

 
Danışan sorusu konusunda hiç ipucu vermez ise Tarolog kartları genel anlamları ile konuşturur. Bu sırada damşan bu yorumları içinden kendi sorusuna göre değerlendirir. Gizli olarak içten sorulan bu sorulara Tarot bazen çok net bir şekilde cevap verebilir. O sırada seansta dinleyici olarak bulunanlar taroloğun yorumlarından bir şey anlamasalar da danışan kendi içinde bulunduğu ruh hallerini ve geleceği vs anlatan bu yorumlan çok net olarak algılar. Bu şekilde soru sormanın faydalan yarımda zararları da vardır. Bu bir doktora gidildiğinde sessizce karşısında durup’ Hadi hastalığımı keşfet’ demeye benzer. Bu durumda doktor danışandan aldığı, cildin solukluğu, gözlerin bakışı, yaşı vs . gibi izlenimlerle teorik ve deneysel bilgilerini birleştirerek bir teşhis koymak zorundadır. Eğer hasta açık olarak hastalığını anlatır, doktora bazı ipuçları verirse doktorun teşhisi daha doğru olur. Verilen ip uçları yanlış ve aldatıcı ise hastalığın teşhisi ve tedavisi de yanlış olur.

 

 

 
Tarot yorumlama sanatı da buna benzer. Tarot kartlarının her biri birden fazla anlama gelebilmektedir. Eğer danışan sorusunu açıkça ortaya koyarsa Tarolog yayılmış olan kartlan o soruya göre yorumlar. Nirengi noktası o sorudur. Zaten gelecek veya kader denilenle ilgili yansımalar kartlarm karıştırılması sırasında belirlenmektedir. Kartlar bir kere yere belli bir konumda yayıldıktan sonra artık damşamn sorusuna ilişkin, geçmiş an ve gelecekle ilgili bir senaryo yerde belirlenmiş olarak zaten durmaktadır. Bu artık değişmez. Şimdi önemli olan, ilk aşamada taroloğun becerisi ile ortaya çıkarılan bu senaryonun okunabilmesidir. Bunun için ise tarolog ile danışan karşılıklı olarak değişik derecelrde konuşma aşamasma gelirler. Şimdi hastalığın teşhisi ve tedavisi daha kolay ve daha gerçekçi olarak ele alınabilecektir.

 

 

 
İdeal olan psikolog ve hastası arasında olduğu gibi karşılıklı konuşmalarla senaryoyu bulmaktır. Örneğin açılımda çıkan kupaların kraliçesi su grubu burçlardan bir kadına işaret edebilir. Bu kadının damşamn annesi mi, kız kardeşi mi, baldızı mı, metresi mi, karısı mı başka bir kadın mı vs olduğu konusunda ipucu verecek olan kişi damşamn kendisidir. Bu ip ucu verildiğinde tarolog yorumlarında bir basamak daha öteye gider. Böylece tarolog ve damşan ortaya çıkan senaryoyu beraberce açıklamış olurlar.

 

 

 
Diğer bir şekil de ‘Okulu bitirebilecek miyim ?’, ‘Evlenebilecek miyim?’, ‘X bankasına işe gireyim mi?7, ‘Ahmet ile ortak bir işe gireyim mi?’, ‘Ayşe ile evleneyim mi?’, ‘Yeni başlayan ticaretimde iyi para kazanabilecek miyim?’ gibi doğrudan soru sorulması ve yorumların dinlenmesidir.
Sorunun gizli olarak sorulması, yorumlama bitince de, sorunun açıklanıp, açılan senaryonun tarolog ve danışan tarafından beraberce tekrar gözden geçirilmesi ve yorumların güçlendirilmesi şeklinde yapılan bir çalışma, en ideal şekil gibi görünmektedir.

 

 
Sorularla İlgili Diğer Önemli Uyarılar


Geleneklere göre Tarot geleceği de oluşturur. Açış yöntemlerinin birinde son kartın açılıp açılmayacağı danışana sorulur. Bu tutulan niyet konusunda bağlayıcı karttır. Gelecek okunmakta mı yoksa yazılmakta mıdır. Zaman konusundaki sorular yine gündeme gelir. Yine de son kart ölüm ise gerçekleşmeler sonuç olarak kötüdür. Astrolojide bir bebeğin kaderi doğduğu andaki yıldızların konumları ile paralellik göstermektedir. Güçlü bir enerji kompleksi şeklinde oluşan niyetin veya sorunun geleceği, saatler astrolojisinde, Sorunun doğduğu anda sıralanan yıldızların veya tarot da sıralanan kartların konumlan île paralellik gösterir.

 

 

Bu binlerce yılın gözlemleri sonucu insanoğlunun ulaştığı ama henüz kuralları belirsiz senkronizasyon eşzamanlılık bilimi ortammda cereyan etmektedir. Gelenekler ve açıklayıcı teoriler de dikkate alınırsa Tarot’a sorulacak soru güçlü ve dar kapsamlı olmalıdır. Hayatım ne olacak gibi geniş kapsamlı bir soru olmamalıdır. Böyle bir soruda son çıkan kart yıkılan kule ise, astral tesirler hayatınızı tehdit edebilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için soruların kapsamı dar tutulmalıdır. X şirketinden gelen iş teklifini kabul edeyim mi gibi dar kapsamlı bir soruda çıkan bağlayıcı menfi bir kart sadece soruyla ilgili olan alana yansıyacaktır.

(3) Yorum Ekli

  1. yarim19 Ağustos 2015 Cevapla
    Esim beni aldatmismidir
  2. selma06 Temmuz 2014 Cevapla
    o kişiyle sonuç ne olacak
  3. Uğuray18 Nisan 2014 Cevapla
    Daha dün mesajlaştığım eski kız arkadaşım benden başka biriyle yakınlaştı mı ?

14 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)