Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Sonsuzluk ve Ötesine!

Sonsuzluk ve Ötesine!Oyuncak Hikâyesi filminde, Buzz Işıkyılı karakterinin “sonsuzluk ve ötesine!” şeklinde bir sloganı vardır. Buzz küçültülecek bir şekilde aptal gösterilmemiştir ve konu sonsuzluk olunca “ö tesi” olmayacağı elbette senaristlerin küçük bir şakasıdır. Ama belki de kendileri şakaya kurban gitmiştir. Alex Vilenkin’e göre, Evren’imiz sonsuzdur, ama gerçekten Evren’imizin içinde küçük bir parça olduğu “ötesi” vardır. Bu, sonsuz büyük bir metaevren de büyük, ama sonlu bir baloncuk olarak Evren fikrinin ötesine büyük bir adımdır ve genel görelilik teorisi çerçevesinde izin verilebilir (aslında zorunlu) farklı bakış açılarından doğar.

Ebedi olarak şişen sonsuz bir metaevrende büyük, ama sonlu bir baloncuk olarak Evren fikri, Vilenkin’in kozmosun “global görüşü” dediği şeye karşılık gelir. Bu fikirde, zamanın başlangıcı yoktur ve her baloncuk evrende ölçülen zamanın geçişi dışarıda olan şeylerle karşılaştırılamaz. Aslında, termodinamik bakış açısıyla zaman geçişinin, her zaman ortalama olarak aynı toplam görüntüye sahip olan metaevrende herhangi bir anlama gelip gelmediği belli değildir. Ama her baloncuk evrenin içeriısinde herhangi bir zeki gözlemci, kendi evrenine özgü bir Büyük Patlama “kökenine” karşılık gelen zamanın kesin bir başlangıç noktasını algılayacaktır. Tuhaf olan sonuç, bu gözlemcilerin içerideki bakış açılarından, her baloncuk evrenin kapsam olarak sonsuz gözükmesidir.

Vilenkin bunu görmenin en iyi yolunun, matematik işlemleriyle uğraşmadan galaksileri saymayı hayal etmek olduğunu söyler. Global bakış açısından, yeni galaksiler devamlı olarak genişleyen bir baloncuk evrenin sınırlarına yakın doğmaktadır ve elimizdeki sonsuz zamanlar bu baloncukların her birinde sonsuz sayıda galaksi olması gerektiği anlamına gelir. Teknik olarak bir gözlemcinin hepsini görmesi mümkün olmasa da, içerideki bakış açısından baloncuk içinde aynı çoklukta galaksi olması gerekir. Ama içerideki bakış açısından (13,7 milyar yaşında bir Evrendeki dünyada elde ettiğimiz bakış gibi) tüm bu galaksiler aynı zamanda var olur ve ilişkili Büyük Patlama’dan bu yana üretilmiş olacakları sınırlı bir zaman olmuştur. Sonlu bir zamanda sonsuz sayıda galaksi elde etmenin tek yolu, onun sonsuz bir uzayda gerçekleşmesidir. Dolayısıyla her baloncuk evren, kendi sakinlerinin bakış açısından, sonsuz büyüklüğe sahiptir. Buna, “içsel olarak sonsuz” denir.