Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Solonla Sais rahipleri

Solonla Sais rahipleri arasında geçen konuşmaları nakleden Timaeus”ta Mısırlılar, Tufan’dan söz açan Solon’a şöyle karşılık verirler “Ah! Solon, Solon, siz Yunanlılar çocuk gibisiniz. Yunanistan’da hiç yaşlı insan yok mu? Aklınızda eski geleneklere dayanan bir görüş, yılların kırlaştırdığı bir bilim olmadığından hep genç kalmışsınız. İnsanlar defalarca çeşitli afetler tarafından yok edilmiş ve edilecektir. Bu afetlerin en korkunçlan ateş ve sudan doğmuştur, daha az korkunç olanlan da binlerce başka olaydan.”

Solon’un öne sürdüğü tek bir jeolojik olaya karşılık Mısır rahipleri, geleneksel, tarihsl ve ilmi kaynaklanna dayanarak, bu tür olaylann çokluğunu, çeşidini belirtip Atina’nın tayfundan önce de yüce bir şehir olduğunu açıkhyorlar.

Bu konuşmalarda özellikle üzerinde durmamız gereken bir nokta var Tayfun.
Tayfundan söz etmeyen, mitoslanda, dinî inançlarında, eski geleneklerinde ona yer ayırmayan ırk, ülke yok denilebilir. Iskandinavlar’da, Yunanülar’da, Yahudüer’de, KekJanlılar’da, Hintlilerde, Kızılderililerde (1roki, Siu). eski Mayalarda, İnkalarda, Malezya’da, Afrika’da tayfun genel bir konudur ve bu konu 1960 larda kesinlikle saptanan bir gerçeğe dayanmaktadır. Tayfun, daha önce sanıldığı gibi, yalnız Ortadoğu’yu, Mezopotamya’yı, Mısır’ı kaplayan bir afet olmamıştır; bundan 12.000 yıl önce, bir yoruma göre bazı çok yüksek dağlık bölgeler dışında yeryüzünün çoğunu kaplamıştır.

S. Jelgersma, V. Romanojwsky ve Andre Caüleux gibi buz uzmanlarının vardığı sonuçlara göre;
1) Dünyayı kaplayan buzlar son olarak 12.000 yıl önce çözüldü.
2) Bu çözülme çok şiddeli olup evrensel bir nitelik taşımış» bütünüyle çözülen kutup buzlan yeryüzünü kasıp kavuran bir tayfun u meydana getirmişlerdir.
Bu görüş hem Sais rahiplerini haklı çıkartıyor hem Atlantid’in batışındaki son dönemi doğruluyor, üstelik, daha önce örneklerini vermiş olduğumuz. Kuzey Atlas Okyanusu’nda keşfedilen ve 15.000 yü önce battığı sanılan bir kıtaya ait olduğu düşünülen dağla yine Atlas Okyanusu dibinde bulunan ve yaşlan 12.000 yıl öncesine kadar hesaplanıp su üstünde olduğu anlaşılan nesneleri hatırlarsak gelenekle gerçeği bağlayabiliriz.
İlk iki noktayı özetlemek gerekirse varılacak tarafsız
sonuç şu olacaktır:
1) Atlantid kıtası Atlas Okyunasu’nda yer alır.
2) Atlantid kıtası bundan yaklaşık olarak 12.000 yıl önce meydana gelen evrensel tayfun sonucunda Atlas Okyanusu’nun sularına gömülmüştür.

Bu sonuçlara ek olarak, Atlantid olayını destekleyebilecek başka olayları, bilgileri, belge ve yorumlan sıralayalım.

Atlantid’in keşfini bir bakıma eski Mısırlılar’a borçlu olduğumuza göre ilk örneklerimizi de Mısır’dan alalım.
1960 yılında bir Sovyet dergisi, Atlantid konusuna yeniden değinerek, ilginç bir görüş öne sürdü. Eski geleneklere göre Mısır uygarlığı Atlantlar tarafından kurulmuş; ilk hanedanların Krallan batan kıtadan kaçanların ırkında nıruş.

İkinci Hanedana ait Firavun Sent’ten kalma bir papirüse göre: “Firavun Sent batıya doğra bir keşif kolu göndermiştir. Amacı, 3350 yıl önce, anavatanlarının bütün bilgeliğini beraberlerinde taşıyan ilk Mısırlıların terlettiği Atlantid’in izlerini bulmaktı.”