Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Sarı yeşil sevenler

indir (7)Bu Renk Kombinasyonu güç sahibi ve dengedeyken bir yaratıa deha olma kapasitesine sahiptir. Ama güçten düştüğünde bu kişilik Kombinasyon Renkleri içindeki en şiddetli içsel çatışmalan yaşar. Yeşil unsur baskınken fazlasıyla zeki olduğu için ve San unsur üstünken hayli yaratıa olduğu için, bu kombinasyon neredeyse her şeyi üretebilir. San/Yeşiller gezegendeki en başarılı yazar ve mucitlerden birkaçıdır. Aym zamanda iğneleyici ve ince bir espri anlayışına sahiptirler.

Bu kombinasyon genelde kendi işinin patronu olmayı tercih eder, çünkü Yeşiller de Sarılar da emir almaktan nefret ederler. Yeşiller yönetimde olduklan zaman daha verimli çalışırlar, Sarılar da kendi programlarına sahip olmanın esnekliğini severler. Ama iş hayatı içsel çatışmaların ortaya çıkabileceği bir alandır. Yeşiller genelde işkoliktirler, insanların başarılı olmak için uzun ve sıkı çalışmak zorunda olduklarına inanırlar. Dinlenmek bilmezler.

Sarılar çok fazla çalışmayı sevmezler, onun yerine eğlenmeyi ve hayatın tadım çıkarmayı tercih ederler. Sarılar yaptıklan işi oyun olarak görmelidirler. Yaratıcılık üzerine kurulu ya da eğlenceli olmalıdır, yoksa o işe karşı olan ilgileri kolayca kaybolur. Sarılar için iş değiştirmek kolaydır, ama Yeşiller insanlann hedeflerini gerçekleştirince ye kadar belli bir alanda yoğunlaşmalan gerektiğine inanırlar. Sarılar ve Yeşiller proje tamamlama konusunda birbirleriyle çatışabilirler. Eğer San/Yeşiller hedeflerine ulaşamaz ya da bunu ertelerlerse, kendilerine olan saygılarım kaybeder, sorumsuz ve başarısız olduklarına inanırlar.

Yeşiller parasal kazana ve zenginliği birincil öncelik olarak görürler. Sarılar para konusunda genellikle gereğinden fazla cömert ve sorumsuz davranırlar parayı kazanır kazanmaz tüketirler. San/Yeşil kombinasyonlar paralarım tipik olarak oyuncaklara hızlı arabalar, pahalı spor malzemeleri, bilgisayar oyunlan, pahalı mücevherler ve bunun gibi göz aha ve eğlenceli olan her şeye yatırırlar. Bu eşyalar San/Yeşiller yeterli parayı kazand ıklan sürece sorun oluşturmaz ama bu eşyalara karşı duy duklan arzu zaman zaman başlarım derde sokabilir. Bu bireyler düzenlerini oturtana ve gücü ellerine alana kadar sürekli para için mücadele edeceklerdir. Tatminsiz Yeşiller bunu çok para harcayarak telafi ederler, Sarılarsa paranın ellerinden akıp gitmesine seyirci kalırlar.

San/Yeşiller arkadaş edinme konusunda da sıkıntı yaşayabilirler. Sarılar dost canlısı ve uyumlu kişilerdir, insanlan severler, insanlar da kendilerini onlara yakın hisseder. Ama Yeşiller çevrelerine konıyuaı duvarlar örerek belirli seçilmiş kişilerin içeri girmesine izin verirler. Sarılar insanlara Koçlmayı sever. Yeşillerse saygılı bir biçimde tokalaşmayı, karşı tarafın özgürlük alanına müdahale etmemeyi tercih ederler. Sarılar insanlar tarafından sevilmek isterler.

Başkalan tarafından sevilip sevilmemeyi önemsemeyen Yeşiller çoğunlukla insanlan ezer ve korkuturlar. San/Yeşillerin ruh halleri fazlasıyla değişken olabilir, bir gün gülüp eğlenirken, ertesi gün ciddi ve içe kapanık bir tutum sergileyebilirler. Bugün kendilerim insanlardan soyutlanmış ve yalnız hissederken, ertesi gün bu yalnızlığın tadım çıkarabilirler. San/Yeşiller insanlara öfkeyle çıkışır, soma da kendilerini suçlu hissedip şakalar yaparak insanlan neşelendirmeye çalışırlar. San/Yeşillerin dost canlısı ama bir o kadar da yıpratıa tutumlan insanlann kafasını karıştırabilir.

Yeşiller plan yapmayı ve çabucak harekete geçmeyi severler. Hırslı Yeşiller yapılacak işler için listeler hazırlarken, listelere karşı olan Sarılar da bunlan kısa sürede kaybeder. Yeşiller hayatı ciddiye alır ve başta parasal konular olmak üzere hemen hemen her konuya kafa yorarlar.