Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Sade ve Süssüz Bir Örümcek Ağı

30Son derece kritik ve olaylarla dolu dokuz yıl boyunca, bu şeytani Has Daire’nin yaptığı kötülüklerin izini sürdüm. Yakın Amerikalıların çoğu Has Daire hakkında ya çok az şey bilir ya da hiçbir şey bilmezler ve Has Daire’nin büyük planlarından tamamen habersizdirler. Farkında olan azınlık da onlardan huşu ve korku dolu bir tonla bahseder. Onlardan; Bilgeliğin Kralları, Plan’ın Muhafızları, Meşale Taşıyıcıları, Bilinmeyen insanlar, Bilge Adamlar, Kraliyet Sırrı Tutucuları ya da şifreli olarak sadece “O, Seçilmiş Kişi” diye bahsederler.1
Entrika Çemberi adlı bu kitapta, onları size şu gerçek isimle tanıtacağım: Has Daire (İç Çember). Has Daire, İlluminati komplosunun kaderini uzun zamandır belirleyen çekirdek gruptur. Farklı bir boyuttan gelmiş tuhaf ve belirsiz başka dünyalardan ruhsal varlıkların önderliğinde; Has Daire’nin seçkinleri işin asıl beynidir, organizatörleridir ve çok uzaklardaki devasa imparatorluğun yönetim heyetidirler. Bu öyle bir imparatorluktur ki uluslararası sınırların ötesine geçip gezegenin en çok tanınmış ve nüfuzlu politikacıların, bankacıların, şirket yöneticilerinin, toplum mühendislerinin ve dinî liderlerin çalışmalarını kolayca koordine edebilir.

Kutsal Sırrın Mistik Muhafızları
Gizli Has Daire’nin müthiş zengin, fevkalade ayrıcalıklı ve sosyal açıdan kendini “köylü takımı” ya da “işe yaramaz tüketiciler” diye adlandırdıkları halktan tamamen ayıran adamları, kendi zihinsel, ruhsal ve ırksal üstünlükleriyle mest olurlar. Bir araya geldiklerinde bunu “tanrıların toplantısı” olarak değerlendirirler. Büyük ve kutsal bir sırrın muhafızları olduklarını, damarlarında kraliyet kanı aktığını ve doğuştan gelen doğaüstü haklara sahip olduklarını iddia ederler.
Onların bakış açısına göre; üstün tabiatları ve olağanüstü kökenleri, onlara soyluluğun gerektirdiği sorumluluklar yükler.

Hayret Verici Bir Küresel Güç ve Has Da i re’ nin Etkinliği
Dördüncü yaratık yeryüzünde ortaya çıkacak dördüncü krallıktır. Bütün öbür krallıklardan farklı olacak, bütün dünyayı yiyip bitirecek, çiğneyip parçalayacak. On boynuz bu krallıktan çıkacak on kraldır.
On kişi, İlluminati nin sözümona “Bilge İnsanlar” ı, müthiş derecede zengindirler. Ancak hala fazlasını, daha fazlasını isterler.

Has Daire, gizem içine saklanmış ve esrarengizliğe bürünmüş on güçlü adamdan oluşur. Bu adamlar düzenli olarak yılda en az iki kere gözden uzak yerlerde bir araya gelirler. Onların bu görüşmeleri, şık ve seçkin otellerin kilitli ve mühürlü süitlerinde ya da emirleri altındaki kişilerin özel malikânelerinde gerçekleşir. Onların çok gizli tutulan politika kararları ve gündemleri, sıradan vatandaşlar için dehşet ve elem verici sonuçlar doğurur. Savaşlar, devrimler, bilimsel keşifler, hastalıklar, kıtlıklar, ekonomik refahlar ve çöküşler! ; bütün bunlar onların gizli toplantılarda aldığı, hayat veren ya da insanların hayatlarına mal olan kararlardır. Dünyanın geleceği ve onun üzerinde yaşayan altı milyara yakın insanın kaderi, bu on zalim adamın akıllarının ve kalplerinin karanlık koridorlarında yazılıyor.