Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Rüyalar nasıl yorumlanır?

indir (1)Bazı rüyaları yalnızca yüksek katlardan alman mesajlar olarak yorumlamak da yanlıştır. Rüyada bilinçaltı ve bilinçli tasarımlar arasında bir ayrım yapmak önemlidir. Örneğin, huşu uyandırıcı sakallı bir insan, yüksek bir varlığı değil, rüya görenin ciddi bilincini gösterebilir.

Cayce rüyaların uyanık haldekinden daha geniş bilinç alanlarını kapsadığında ısrarlıdır. Gelecek, geçmiş, şu an içiçedir. Ayrıca özel sorunların çözümüne ulaşmada rüya gören, doğal bir yetenek olarak sahip olduğu duyular dışı algılama biçimlerinden birini kullanır.

İnsan rüyada, Cayce’in “Tanrı’nın Yaratıcı Gücü” dediği, daha yüksek benliğiyle de ilişki kurabilir. Bu rüyalar pek az görülse de, o bazı rüyalan bu şekilde yorumlamaya tereddüt etmez.

Çoğu kez rüyaların işlevini o şöyle özetleyiverir: “Maddi benliğin yanı sıra, aklı ve ruhu geliştirmek.”

Rüyalan yorumlarken, onların insan içindeki değişik düzeylerden kaynaklandığından emindir. Beden, bilinçaltı, bilinç, üstbilinç, can düzeyidir bunlar… Bu farklı düzeylerden gelecek bölümde söz edeceğiz.