Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Ruhsal Ve Fiziksel Sağlık

Her ne kadar aşın gerginliğin insanın ruhsal ve fiziksel sağlığı için bir düşman olduğu hakkında yaygın bir inanış varsa da, çağdaş beyin araştırmacıları insanın sürekli sıkıntısının daha başka psikofizyolojik nedenlerden doğduğunu belirtmektedirler.

Son on yılda beyin araştırmacılan, beynin özel görevler yapan farklı lerini saptamışlardır. Bazı araştırmacılar beynin belirli anatomik bölgeleri arasıdaki birlik yoksunluğunun modem insanın giderek artan dağınıklığını açıklayabileceğim söylemektedirler.

Duygularla ilgili aşağı beyin merkezleriyle ve düşünceyleilgili daha yüksek beyin kabuğu merkezleri arasındaki bağlantısızlık, bedenin çalışma biçiminde düzensizlik doğurabilir. Merkez sinir düzeninin irade dışı bedensel süreçlerle ilgili fonksiyonlan yöneten ündeki dalgalanmalar bir gerginlik olarak birey kadar toplumun mutluluğunu da pahalıya mal olabilir.

Tarot Falı Meditasyonunu değerini araştıranlar, Tarot Falı Meditasyonunu bugünkü durumda gerginliği azaltma ve psikofizyolojik bütünlüğü sallamada etkili bir eleman olabileceğini söylemeye başlamışlardır. Gerginlik sorununun ve beyin fonksiyonlarının tıp yönünden açıklanmasına yardımcı olan araştırma araçlan aynı işi şimdi Tarot Falı Meditasyonunu fizyolojik etkenlerini ölçmede kullanılmaktadır.

Bilim adamları bilinç durumlarıyla fizyoloji arasındaki karşılıklı ilişkilerin bir planım çıkarmanın mümkün olduğunu anlamışlardır. Bu da deneylerle düşünceler ya da duygulara karşılık olan kalp atışları, soluk alma, beyin dalgalan vs. değişikliklerin ölçülmesiyle yapılmaktadır.

Huzursuzluk ve umutsuzluk heyecan ve sakinlik gibi özel fizyolojik karşıtlarım bulmaktadır.

Tarot Falı

Tarot Falı