Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


RUHSAL SAĞLIĞIN DÜZELMESİ

Otonom sinir sistemindeki gerginlik ve dengesizlik, doyumlu luğu sınırlar. Psikolog Maynard Shelly, insanın mutluluk arayışıyle otonom sistemin uyarısı arasında açık bir ilişki bulunduğunu ortaya koymuştur. 3 Bölümde Shelly’nin mutluluk ve psikolojik huzurun kişinin en uygun uyan düzeyini koruma yeteneğine bağlı olduğunu tartışmıştık. Eğer kişi aşın ölçüde uyanlırsa gerginleşir, eğer yeterince uyanlmazsa bezginlik duyar.

Shelly iki tür zevk tanımlamaktadır. Sakin bir sevinç ve giderek artan uyan ile ilgili, heyecan verici bir zevk. O, gerginliğin uyan düzeyini yükselttiğine ve düzenli olarak gerginlikle karşılaşmanın kişinin uyan düzeyini sürekli olarak yükselterek faaliyetlerinden zevk duymaktan alıkoyduğuna dikkati çekmektedir. Gündelik işinde doyumluluktan yoksun kalan kişi, giderek artan heyecanlan umutsuzca arar.

Genellikle bu delicesine uyan arayışının sonucu sakinleştirici zevklere sırt çevirmeye yol açar.

Gerginlik tepkisiyle körüklenme, bu heyecan gereksinmesi bir alışkanlık olabilir ve bu daha hızlı yaşayış, yalnızca daha çok bitkinlik, gerginlik, bezginlik ve çöküşe götürür.

Transcendental Meditation, gerginliği azaltıp otonom dengeyi düzelterek bu güçten düşürücü alışkanlığa set çekecek gerekli psikolojik dengeyi sağlayabilir. Shelly beynin uyan düzeyini normalleştiren Transcendental Meditation’nin çeşitli gündelik faaliyetlerde sevincin artmasına yol açtığı hipotezini ileri sürmüştür. Her ne kadar Transcendental Meditation’nin otonom dengeye etkisi üzerindeki araştırmalar Shelly’nin hipotezinin fizyolojik gerçekliğini göstermekte ise de, kendisi Transcendental Meditation yapan kişilerin, yapmayanlardan daha çok mutlu olup olmadıklarını araştırmaya karar verdi.

Shelly, bu teoriyi denemek için Transcendental Meditation uygulaması yapan 150 kişiye ve ayni yaş ve durumda 150 kişilik bir başka gruba soru listesi dağıttı. Bu liste, genel mutluluk ve meditation yapanlar, genellikle belirttikleri özel değişiklikleri kapsıyordu. Alman ölçüler karışıktı ve zor matematiksel incelemelere gerek gösteriyordu ki, henüz tamamlanmamıştır. Fakat Landrith tarafından belirtildiği gibi, meditation yapanlarla yapmayanların ortalama puanlan karşılaştırılarak alman ilk sonuçlar aşağıdaki gibidir.
Transcendental meditation yapanlar:

1)    Daha mutlu kişilerdir.
2)    Daha dinlenmişlerdir.
3)    Daha az üzgündürler.
4)    Sevinç duygusunu daha sık yaşarlar.
5)    Meditation yapanlar kadar uyan arasalar da aşın biçimde heyecanlardan kaçınırlar.
6)    Meditation yapmayanlar kadar sık sosyal ilişkiler arasalar da zamanlarının çoğunu yalnız geçirmek eğilimindedirler.
7)    Daha derin kişisel ilişkiler geliştirdikleri görülmektedir.
8)    Shelly’nin deyimince, daha çok şahsi kaynaklan vardır. (Mutluluk için dış çevrelerine daha az bağlıdırlar).

Shel’y, Tarot Falı Meditasyonu uygulaması yapan kişilerin kişisel amaçlarını elde etmek için, yapmayanlara oranla daha çok kaynak geliştirdiklerini göstermekle kalmamış fakat bu kaynaklan harekete getirmekte, Transcendental Meditation yapmayanlara oranla daha büyük yetenekleri olduğunu ileri sürmüştür. Karşılaştıklan durumlarda meditation yapmayanlardan daha dengeli olan Transcendental Meditation yapanlar, faaliyetlerinde onlardan daha çok anlam ve amaç duygusu yansıtırlar.

Shelly meditation yapanların belirginleştirici faktörleri bir araya toplayarak Transcendental Meditation’nin uyan düzeyini düşürerek psikolojik huzuru geliştirdiği sonucuna varmıştır.

Tarot Falı Meditasyonu psikolojik huzuru arttırdığı konusunda birçok dergilerde tamamlayıcı kanıtlar yer almıştır. Bu ilk çalışmaların çoğu ufak örnekler üzerinde yapılmıştır. Fakat değişik sayıda meditation yapan üzerinde değişik ölçüler, kullanılarak yapılan birkaç araştırma, aynı sonuçlan verince bunların gerçekliği konusunda güven doğmuştur. Bu ön çalışmaları ayrıntılarıyla tartışmaktan çok, bunların yöntemlerini ve sonuçlarını bir sonraki yazımızda kısaca özetleyeceğiz.

tarot falı sundu…

RUHSAL SAĞLIĞIN DÜZELMESİ