Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


RÖNESANS TAROTUNU NASIL KULLANACAKSINIZ ?

Evrenlerin Doğal SeçilimiTarot’un Yorumlanması Temel Bir Rehber

Tarot kartlarını kullandığınızda, kartların inanılmaz paradoksu ile karşı karşıya gelebiliriz yazgı ve özbelirleme birlikte belirir önümüzde ve hangisinin hayatlarımızın karmakarışık örneklerinin temelini oluşturduğundan kesin olarak emin olamayabiliriz. Bunun nedeni, eski Yunanlıların ‘kaderleri asla tatmin olmayan üç tanrıça olarak resmetmeleri olabilir Clotho, Lachesis ve Atropos. Clotho hayatın ipliğini iğinde döndürür; Lacheis ipliği sopasıyla ölçer ve Atropos da makasıyla kesermiş. Ne insanoğlu ne de güçlü tanrıçalar bu figürleri iyi ya da köyü olarak etkileyememişlerdir.

Biz, insanoğlu kendi seçeneklerimizi ve davranışlarımızı kontrol edebilir, hayatı tüm kalbimizle kucaklayıp kucaklamayacağımıza karar verebiliriz ve bütün bu eylemler sonuç olarak deneyimlerimizi etkilerler. Ve zaman zaman, bu deneyimler arasında daha önemli ve daha gizemli olanları gözümüze ilişiverir. Zaman ve deneyimlerle birlikte, tarot bunları size gösterecektir.

Rönesans Tarot’unu Öğreniyoruz
Başarılı tarot yorumlan yapabilmek, öncelikle kartları tanımaktan geçer. Bunu başarmanın bir çok yolu vardır ve hangisinin size uyduğunu buluncaya kadar hepsini denemek oldukça yararlı olacaktır. Sözünü edeceğimiz yollar kural değil, sadece öneri!

* Öncellikle sizi çeken kartları seçip ayırmakla işe başlayabilirsiniz. Bu iş için ayn bir defter tutup, kartlar hakkmdaki izlenimlerinizi yazın. Bazı imgeler oldukça ilginizi çekebilir, bazıları ise sizi rahatsız bile edebilir. Bunun nedenini merak ediyor musunuz ? Peki bu etkile nimlerinizin yorumlannızı nasıl etkileyebileceğini?

İzlenimlerinizi yazmaya, Büyük Arkana kartlarının tümünü inceliyinceye dek devam edin. Aynı uygulamayı, Küçük Arkana’nm birlileri ve saray kartları içinde deneyebilirsiniz.

* Uyumadan önce yastığınızın ya da yatağnızın altına bir kart koyun. Uykuya dalmadan önce, bu kartı birkaç kez dikkatlice inceleyin. Ve bilinçaltımzı bu kart ile ilgili bir rüyaya davet edin. Uyandığınızda izlenimlerinizi yazın. Kart ile ilgili bir düş görebildiniz mi? Karttaki sembol ile ilgili bir bağlantı yakalayabildiniz mi ? Rüya yolculuğunuzla ilgili düşünce ya da duygularınızın tümünü not edin.

* İlginizi çeken bir kart seçin ve bu kartla ilgili bir öykü düşünün. Kısa bir açılış Atnalı gibi bunun için kullanılabilir. Kesin anlamlan yakalamak için uğraşmayın; her daki anahtar kelimeler eyleme geçmek için yeterli olacaktır.Bu fikir, kartlann mistik sembolleri ile ilgili sezgilerinizi ve duygulannızı güçlendirecektir.

* Uygun zamanlarınızda, kartlar ile açılım denemeleri yapın. Kartların yorumlannı tan okuyarak, açılışlara göre kartlar ile ilgili notlar tutun. Dünyada olan olaylar, politik konular, yanınızda olmayan arkadaşlannız ya da kendinizle ile ilgili açılım denemeleri yapabilirsiniz. Şunu unutmayın ki bunları sadece yorumlama yeteğinizi güçlendirmek için yapıyorsunuz. Dolayısıyla, sonuçları çok ciddiye almayın ve sadece kendiniz ile ilgili tarot bakmak gibi bir saplantıya düşmeyin. Bireysel anlamda rahatlamak için bunu yaparsan, kartların doğru anlam ve yorumlarına ulaşamazsınız!

Bir Belirleyici Seçmek
Zihninizi tamamen bu işe odaklayarak, tarot yorumu yapmaya hazır olduğunuzda, size uygun bir açılım seçmeniz gerekiyor. Örneğin karışık ve zaman içinde çok fazla değişiklik gösteren bir durum ile ilgili yorum yapacaksanız, muhtemelen birden fazla açılımı kullanmaya ihtiyacınız olacak Roman açılımı gibi, size durum hakkında genel bir kanı verecek; Amali gibi, özel soruları cevaplammıza yardımcı olacak vb. Yorumlara başlamadan önce, hangi açılımların yararlı olabileceğine karar vermelisiniz.

Bazı açılımlar, sizden kendinize bir belirleyici seçmenizi ister. Bu belirleyici saray kartlarından birisi olup ( Kral ya da Kraliçe ), kartlara bir diğer kişi için baktığınızda, yorumu anlattığınız özne olacak tır.Bir belirleyici seçmenin en kolay yolu, kişinin hangi elementin burcunda doğduğunu belirlemektir ateş, su, hava ya da toprak!

Güneş Element Belirleyici
Koç, Aslan, Yay Ateş Asaların kralı ya da kraliçesi
Boğa, Oğlak, Başak Toprak Tılsımların kralı ya da kraliçesi
İkizler, Terazi, Kova Hava Kılıçların kralı ya da kraliçesi
Yengeç, Akrep, Balık Şu Kupaların kralı ya da kraliçesi

Hangi kartın kullanılacağına karar vermenin bir diğer yolu da, bireyin kişilik tipini değerlendirmek ve taki tanımlamaları kullanarak bir karar vermek aşın derecede dışadönük biri, pratik biri ya da teorik biri mi? Kendi sezgilerinizi kullanarak ya da özneden kendine uygun olan kartı seçmesini isteyerek, kartı belirleyebilirsiniz.
Bundan sonraki aşama, tarot kartlarını karmak. Kartları, kendisi için tarot yorumu isteyen kişi karmalı! Kartlar normal olarak ya da ‘yıkama’ metodu ile karıştınlabilir. ‘Yıkama’ metodu ile karıştırmak için, kartları düz bir yüzeye yüzleri kapalı olacak şekilde koyup, kişinin kartlan yuvarlak daireler çizerek karması istenir, daha sonra kartlar düzgün biçimde toplanır. Eğer kartlar normal olarak karıştırılıyor ise, kartlar desteye yeniden yerleştirilmeden önce, kartların bazıları ters gelebileceğinden kartları başaşağı döndürdüğünüzden emin olmalısınız.

Danışan ( yorumu isteyen kişi) kartları düzgün biçimde masaya koyduktan sonra, sol eliyle kartlan keserek üç küme şeklinde koyması istenir. Bu kümeler tekrar düzenlenir ortadaki küme yukarıya ya da aşağıya yerleştirilir, son küme ilk bölüm de olabilir. Bu işlemleri yaparken, belli bir arkana ritüelini izlemekten daha çok sezgilerinizle hareket edin. Artık, seçtiğiniz açılım dağıtımını izleyerek, kart destesinin en üstünden kartlan açmaya başlayabilirsiniz.

Kartlann konumu, doğru yorum yapmanıza yardımcı olacaktır. Örneğin Horoskop açılımı, zodyak doğum tablosunun geleneksel taslağını izler konumların her biri yaşamın farklı alanları ile ilgilidir. Bu nedenle, örneğin Baş Rahip kartı açılımda bir konumunda ( birinci kart) olduğunda, olduça geleneksel özellikleri olan bir kişiyi belirtir. Fakat, dokuz konumunda ise yani dokuzuncu kart ise, çalışmalar ya da yolculuk yoluyla gelişecek olaylar ile ilgili yorumlara yönelik bir kart olur. Kartlann içeriği ve belirdiği bağlam, anlam kanşıklıklannı giderme ve yorumlan güçlendirme anlamında oldukça önemlidir.

Küçük Arkana saray kartlannın her biri, soyut ya da genel anlam olarak tanımlanan ek kategorilere sahiptirler. Bu kategoriler, iş ya da belli bir yer gibi kişisel olmayan konulardaki yorumlara yöneliktir. Küçük Arkana’da Soyut Anlamın yorumlara dahil edilip edilmeyeceğini, kartlann konumları belirler örneğin, Horoskop açılımında, her hangi bir saray kartı birinci ya da yedinci kart konumunda belirdiğinde bir birey hakkında yorumlar söz konusu olabilir, fakat onuncu kart konumunda belirirse, yapılacak yorumlar kariyer; altıncı kart konumunda belirirse de, yapılacak yorumlar sağlık ve günlük iş yaşamı üzerinde odaklanacaktır. Bütün bunlara rağmen, bu konuda çok sert ve kesin kurallar olmadığını söyleyebiliriz; çünkü, genel kanı ve sezgisel bilgelik yapılacak yorumlarda en güçlü tahmin unsurları olacaklardır.

Son olarak şunu belirtmeliyiz; yorum yapan ya da tarot yorumlarını isteyen kişi, duygusal, fiziksel ya da ruhsal olarak kendini iyi hissetmediğinde, asla tarot yorumu yapılmamalı! En iyi sonuçlara, kişilerin kendini zihinsel ya da duygusal olarak rahat hissettiklerinde ulaşılabilir. Endişe ya da zihinsel gerginlik, bireysel sezgi gücünün ve ruhsal rehberliğin önünü kesecektir.