Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Roma İmparatorluğu Yeniden mi Kurulacak?

Hıristiyanlık Roma İmparatorluğunun hâkim olduğu topraklarda doğup gelişmiştir. Tabi bu gelişme hiç de kolay olma-mıştL Kudüs ve Tapınak, Roma askerleri tarafından yakılıp yıkılmış, Yahudiler ve Hıristiyanlar sürgün edilmişti. Hıristiyanlığın önemli kurucularından Pavlus ve Petrus, Roma şehrinde öldürülmüşlerdi. Roma İmparatoru Neron, Roma1-da birçok Hıristiyan vahşice katledilmişti. Vahiy kitabının yazan olduğu iddia edilen Havari Yuhanna, M.S. 95 yılında

Roma İmparatoru Tltus Flavius Domitîanus tarafından Ege Denizindeki PMmoaa adasına ürUİdü:

7- KUtk M ’Ntdm mtmr diye sordu. -Kadının ve omu taşıvaıı yedi başlı, on boynuzlu canavarın Mirim ben tan açıklayayım.

S-Cordüğün cannar bir zamanlar tardı, ama şimdi yok. Bira: sonra lEptk derinliklerden çıkacak ve yıkıma gidecek. Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri adlan yaşam kilabııa yazılmam olanlar canavar, görünce şaşacaklar. Çünkü 0 bir samanlar vardı, şimdi yok. ama yine gelecek

9-Bunu anlamak için bügdA gerek. Yedi baş, kadıntn üzerinde oturduğu yedi tepedir; aynı zamanda yedi kraldır. (Vafriy-1?

Roma İmparatorluğu Hıristiyanlık için Önceleri Om bir canavardı. Hıristlyanlar İlk zamanlarında Romadan çok zarar gördü. Aziz Petrus vo Pavlut, Roma şehrinde vahşice Öldürüldüler. Bir zamanlar vardı, şimdi yok ama yine gelecek olan canavar kehanetini. Avrupada tekrar Roma İmparatorluğu benzeri bir oluşum ortaya çıkacağı şeklinde yorumlayanlar vardır. Avrupa Birliğinin 1957 yılında Roma antlaşmasıyla kurulması, bir zamanlar var olan Roma İmparatorluğunun, tekrar kurulması olarak yorumlanmaktadır. Ama nedense, bugün yirminin üzerinde devletten oluştuğu halde, bayrağını Tevrat-lndl geleneğine uygun olarak, 12 yıldız Mmbobze etmektedir. Tabi bu organizasyonunda bîr Hıristiyan kulüp olduğu, her zaman vurgulanmaktadır. Belki bir Müslüman için bu oluşum, bir Babil veya Roma olabilir ama Evanjefakier için böyle olacağı biraz şüphelidir. Gerçi Avrupa medeniyetinin ortaya çıkardığı hayat tarzının Babüden farklı olduğu da söylenemez. Hatta parasının üzerinde canavar gibi bir boğanın Özerine binmiş Ur kadın olması, yine bazı Mmboüer seçilirken kehanetlere uydurma Tnrlamm akla gelmektedir. Burada da bir şeylerin zorlandığı anlaşılmakta ama kehanetlerde sembolize edilen Babtle Avrupa birliğinde daha fazla benzeyen başka bir diyar var.