Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Ritüel Yeri Kutsal Mabed

Taroloğun çalışma yeri sıradışı bir estetiğe sahip olmalıdır. Bu etkinlik ortama duygu pompalanması açısından faydalı olacaktır. Estetiğin

ötesinde bu yer okült bilimlere uygun bir dekor içinde, okült güçleri harekete geçiren mabed formatlarmda olabilir ve mabedin astral ve

fiziksel temizliği okült bilim kurallarına göre yapılabilir. Taroloğun okült bilimlerde ne kadar çok bilgisi ve tecrübesi varsa bu tip

yaratıcılığı o kadar çok ortaya koyabilir. Bu konuda EKLERALTAR FORMU kısmındaki bilgiler değerlendirilebilir.
Ritüel Kişiliği  Kutsal Kişilik
Tarolog sadece çalışma yerinde giyeceği sıra dışı estetiğe sahip giysiler kullanabilir. Bunlar elbise takı vs olabilir. Bunlar da estetiğin

ötesinde okült bilgilere uygun tarzda hazırlanmış giysiler olabilir. Örneğin okült güçleri harekete geçiren renkler,kumaşlar,taşlar, metaller

kumaşlar vs. kullanılabilir. Böy lece normal gündelik ruh halinden sıyrılarak bambaşka bir kişiliğe bürünmelidir. Gündelik kişilik elbise gibi

çıkarılıp mabedin girişinde askıya aşılmalıdır.
Dış görünümünün yanında, taroloğun iç görünümü de önemlidir. Tarolog geçmiş an ve gelecek kayıtları ile temas kuran kutsal bir kişiliğe sahip

olmalıdır. Onda kutsallığın saygınlığı olmalıdır. Tarolog kendine saygı duyarsa diğer insanlar da onu saygıyla karşılarlar. Saygm olmak tarot

konusunda anlatılan tüm çalışmaların doğru olarak titizlikle yapılması ile elde edilebilir. Tarolog maskesinin altında gerçek bir tarolog ruhu

vardır.
Bedenin fiziksel sağlığı, temizliği alkol uyuşturucu fazla yemek gibi maddelerin kullanılmamış olması da çalışmanın başarısı açısından

önemlidir. Taroloğun kendi yaptığına inanması ve güvenmesi ile huzurlu bir zihne sahip olması da çalışmanın başarısını arttıracaktır.