Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Piri Reis in Amerikan haritası

Etki halitalar daha da eski haritalara dayanıyorsa, ilk ve çoğu eksiksiz örnekler kimin tarafından ve ne zaman çizilmiştir sorusu akla geliyor.

Hapgood. Atlantis adını vermeden, bu esrarı kayıp bir deniz uygarlığına bağlıyor; başkaları ise, çok gerilere giderek, böyle bir uygarbğm 250.000 ya da 300.000 yıl önce varolduğunu öne sürüyorlar. Kimi de ilk haritaların uzaydan gelen yaratıklar tarafından verilen bilgilere dayanılarak çizildiği görüşündedir.
Piri Reis in Amerikan haritası ya da Dünya Haritası için hangi kaynaklardan yararlandığım Prof. Dr. Afet İnan bir incelemesinde şöyle sıralar.

Türk coğrafyacısı, haritasının içine yazdığı nollann birinde bu haritayı yapmak için elde ettiği ve yararlandığı yirmi kadar haritadan söz etmektedir. Bunlardan sekizi Mapamondo, dördü Portekizliler tarafından yapılmış yeni haritalar, biri Arapça Hint haritası, biri de Kristof Kolomb’un batı haritasıdır. Bu nottan öğrendiğimiz en önemli nokta, Türk denizcisinin bu haritayı yaparken elinde Kristof Kolomb’un bir haritasının bulunduğudur. Piri Reis, Bahriye kitabında Kristof Kolomb’un Antiller keşfinden söz ederken: “H artısı ta kim anın geldi bize” diyerek Kolomb’un haritasının kendi elinde bulunduğunu bildirmiştir.”

Görüldüğü gibi Piri Reis çoğunlukla kendi çağının kaynaklarından yararlanmıştır. Ancak bunların hangi eski kaynaklar dayandığını çıkartmak imkânsızdır.

Fransızca Bilim ve Hayat dergisinin yayınladığı bir incelemede Piri Reis’in Büyük İskender’den kalma sekiz haritadan yararlandığı, Mısır’da bulunduğunda gizli arşivlerden de bilgi toplamış olduğu öne sürülmüştür. Batılı
uzmanlar bununla yetinmeyerek daha da aşın yorumlar yapmışlardır.