Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Peru’da Değişik Uçan Nesnelerle Uzay Ziyaretçileri

Peru’da yer alan bu olaylarda değişik Uçan Nesnelerle Uzay Ziyaretçileri sayılmakladır.

Genel yorumlara kaymadan birkaç ömek daha sıralayıp özellikle Uçan Nesnelerin, Uzay Yaratıklarının bıraktıkları izler üzerinde duralım.

12 Eylül 1952 de Virginialı bir gunıp delikanlı, gökten inen ve göktaşına benzeyen bir nesneyi yakından incelemek için bir tepeye tırmanırlar. Yolda, bölgede oturan Bayan Kathleen llıll, iki oğlu ve orman bekçini Gene Le-mon onlara katılır. Tepeye vardıklarında göktaşının atlında bir ev boyunda, ışıldayan bir küre olduğunu görürler Kürenin biraz ötesindeki bir ağaca tırmanmış kı/ıl yüzlü bir canavar onlara yaklaşmak için ileri atılınca kor kan topluluk koşarak kaçar.

Ertesi sabah tepede araştırmalar yapan Flatwoods gazetesinin başyazarıyla güvenlik kuvvetleri kur«mn görüldüğü yerde izler buldular. Bunların arasında çok u/un iki paralel çizgiyle geniş bir dairenin içinde ezilmiş otlar ilgilerini çekiyor. Aynı zamanda yerden garip ve rahatsız edici bir kokunun duyulduğunu da raporlarında belirtiyorlar.

1954 yılında Fransa’da bir çiftliğin yanına inen Uçan Nesne’yi bir kadın görüyor ve koşup komşularına, polise haber veriyor. Olay yerine döndüklerinde, geniş bir alanın içinde toprağın adeta çekildiğini görüyorlar. Fransız Hava Kuvvetleri geniş bir incelemeye girişiyor ama sonucu açıklamıyor.

31 Temmuz 1966 günü 16 yaşında Betty Jean KJem. 18 yaşındaki Douglas J. Tıbbetts ve 22 yaşatda Antta Ha-iflet Ene gftlü kıyısında gezinirken yere inen bir Uçan Nesne görüyorlar. Uç genç hemen arabalarına sığınıyorlar. Kim bîr süre sonra, nesnenin inişim uzaktan gören iki polis. Ralp E Clark ve Robert Loeb jr., olay yerine yetişiyorlar. Betty ve Anita’yı gençlerin arabasında bırakan Clark. Loeb ve TibbcHs polis arabasıyla kıyı bo-unca keşfe çıkıyorlar. Yalnız kalan kızlar birden karşılarına dikilen üç metre boyunda bir yaratık’ görüyorlar. Bctty jean var gücüyle kliksona basınca yaratık uzaklaşıyor. Geri donen iki pofa ve Tıbbetts. kızlan şok geçirmiş halde buluyorlar.

Bir gün sonra olay yerinde araştırmalar yapan bölge polislerinden Paul H. Vvibon ve J. Robert Canfield, kumda 38 cm. uzunluğunda ve 18 cm. derinliğinde, üçgen biçiminde 15 izle iki uzun paralel çizgi tespit ediyorlar. Canfield izlerin resimlerini çekerken Wilson. üç ayn yerde. ıslak kum örneklerini topluyor. Yapılan tahlilde kuma silikon karıştığı ortaya çıkıyor.

VVifeon ve Canfıeld’ten birkaç saat sonra olay yerine VVright PaHerson havaalanına bağlı, Project Blue Book Komisyonundan Albay William S. Hali varıyor. Hail kumda görülen izlerin plastik kalıplarını ab yor, izleri .siliyor, Canfield’in çektiği resimlere, ıslak kum örneklerine el koyuyor.

Günler geçiyor ve sonunda A.B.D. Hava Kuvvetleri olayla ilgili resmi açıklamayı yapıyor: Kızlar o yakınlarda dolaşan büyük boy bir ayıyı görüp korkmuşlardır. Islak kumuıı tahlilinde idrardan başka bir şey çıkmamıştır. f

Bu gibi örneklerle sayfalar doldurmak sonuca varmayı kolaylaştırmıyor; Kimliği Bilinmeyen Uçan Nesneler, Uzay Yaratıkları bilinen, inanılan gerçeğin içine yerleşemiyor.

Sürekli olarak iki alternatifle karşılaşılıyor

“1) Nesneler ve onları hareket ettirenler fizik açısından gerçektir.

2) Dünyadaki insanlar garip uçan nesneler, insana benzer yaratıklar doğuran çok tehlikeli, bulaşıcı bir psikolojik mum tutulum uflardır. Bu salgın yılmakladır.”