Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


PARMAKLAR

Köşeli parmaklar: Ahlaksal ve toplumsal kurallara bağlı, gelişmeye açık olan sisteme uyumsuz sosyal ilişkilerinde başarısız ve dar bir anlayışa sahiptirler.

Kavisli parmaklar: İyi niyetli, dürüst, dost canlısı, kırılgan ve yeteneklerini sergileyebilen bir karakter çizerler. Dostlarının sıkıntılarını, üzüntülerini ve dertlerini paylaşmaktan ve onların bu sorunlarına ortak olmaktan dolayı içten bir davranış gösterirler.

Yassı parmaklar: Her işin üstesinden gelme yeteneklerine sahiptirler. İçlerindeki başarma duygulan hayli gelişmişdir ve bunun sayesinde zorlukları aşmasını kolaylıkla bilirler. Yasalarla aralarının kötü olmasından kesinlikle hoşlanmazlar. İçten ve dürüst olmalan acelecilikle hoşgörüyle bakılmasına neden olur.

Sivri parmaklar: Manevi değerleri oldukça gelişmiş olup bunlara aşırı önem verirler sessiz sakin kendi hallerindedirler. Kimselerin işlerine karışmaktan hoşlanmazlar. Ne etliye ne de sütlüye diyerek kendi iç dünyalarında yaşamlannı sürdürürler.

Kahve falında dikkat edilecek hususlar:
Telve miktarının ayarlanmasında dikkatli olmak gerekir. Az ya da çok olması şekil oluşmamasına neden olur.
Kahvenin içilmesi sırasında aynı yönü kullanmak gerekir.
Fincan dibinde bırakılacak telvenin miktarını ve sıvılık oranını iyi ayarlamak gerekir. Dipte kalan telve sallanma- malıdır.
Tabak fincanın üstüne kapatıldıktan sonra dilek tutulur ve bir defada ters çevrilir.
Fincanın dibi soğumadan kesinlikle açılmaz.
Soğuma gerçekleştikten sonra önce fincana daha sonra da tabağa bakılır.
Fal bakma işi bittikten sonra fincanı ters çevirmemek ya da tekrar kapatmamak gerekir, zira böyle bir durumda bakılan fal bozulmuş olur.

O gün için aynı fincan ikinci bir fal bakmada kullanılmaz.
Fincana ve tabağa bakılmasında görüntüyü dört eşit parçaya bölerek soldan sağa doğru bir yön izlenir. Bakılacak fincanı ya da tabağı ortadan enlemesine bir çizgi ile gözünüzle işaretliy- erek kesin, daha sonra yine gözünüzle işaretleyerek boylaması-na kesin böylece dört eşit parçaya bölünmüş olacaktır. Üst noktayı saatin 12’si olarak kabul edebilirsiniz ve 3- 6 ve 9 diy-erek tekrar 12’ye gelebilirsiniz.
Şekiller enlemesine çizginin üst tarafında iyiliğe kuvvetli belirtilere alt tarafında ise kötülüğe ancak kuvvetsiz belirtilere yorumlanır.

Şekiller boylamasına çizginin sağ tarafında bulunmaları iyiliği sol tarafında bulunmaları kötülüğe yorumlanır.
Şekiller ilk önce birbirinden ayrı olarak, daha sonra da bir- birleriyle ilişki kurarak yorumlanırlar.
Tabağa bakıldığında tabakta telve kalmaması gerekir. Eğer tabağa bakıldığında kahve tamlarsa o fal bozulmuş olur.
Fal yorumlayacak kişinin hayalde canlandırma yeteneğinin iyice gelişmiş olması gerektiğine ve sembolleri sağlıklı tanım-lama becerisine sahip olması gerekir.