Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Para Babası Devrimciler

oÖdül ve Ceza
Dünyadaki iş ilişkilerinin çoğu, aşağı seviyedeki bağlantılar ve kuklalar tarafından yürütülür. Ancak bu adamlar ve kadınlar, Has Daire’nin önceden hazırladığı yönergelere göre hareket Daha önce bu kuruluşa ‘İlluminati’nin dünya çapındaki finansal kurumuna Robert Strange McNamara başkanlık yap mıştı. Kirli, sonu gelmeyen bu örümcek ağı bağlantıları hakkında söylediklerimi desteklemek için Tarot falı gibi şunu da not etmek isterim ki, Dünya Bankası’nda ona tanınan bu ayrıcalıktan önce McNa’ mara, Başkan Kennedy ve Johnson döneminde de Amerika’nın Savunma Bakanı görevindeydi. Ah, evet! Bay McNamara aynı zamanda Dış İlişkiler Konseyi’nin, Üçlü Komisyon’un, Lucis Trust Organizasyonu’nun ve Bilderberger’in de bir üyesiydi. Tüm bu saydıklarımızın da İlluminati’ye bağlı gruplar olması ne ilginç!

Para Babası Devrimciler
Yalancı ve işbirlikçi medyaya ve basının tüm olayları ve ayaklanmaları kendiliğinden cereyan eden tesadüfi olaylar ola rak nitelemesine rağmen, tüm “kitle hareketleri” Has Daire’nin kışkırtmalarıyla başlar. Yapay “krizler” neredeyse bir gecede ortaya çıkar ve politikacıların, bürokratların, medyanın ve toplum mühendislerinin ilgi odağı haline gelir.

Geçtiğimiz yıllarda hepsi teker teker planlanmış ve bu plan’ lara uygun yürütülmüş üst üste ayaklanmalar, art arda krizler yaşadık. Has Daire’nin adamları emri verdiğinde milyon do larlar anında ortaya çıkarılıyor ve çevre delilerinin, feminist takılan antikaların, gizli rahiplerin, Doğulu guruların, sosyalist düzenbazcıların, sağlık hizmetleri sistemi kurucularının ve virüs üreten laboratuvarların kasasına gönderiliyor. Para fon ları, medya promosyonları, burs yardımları ve iş dünyasının parlak fikirleri; liberal ve muhafazakâr “düşünce kuruluşlari’mn, dindar sol ve dindar sağ organizasyonlarının, kiliselerin ve manastırların, radikal neO’Nazi hücrelerinin, homoseksüel Servet transferlerini manipüle etmekte, ayrıcalıklı şirketler için promosyonlar düzenlemektedirler ve kocaman, çok uluslu endüstriyel şirketlerin kaynaklarını ele geçirmekte de üstlerine yoktur.

Örneğin 1990’ların başında; Fransa’daki Lord Rothschild, Wall Street yatırım bankacısı Avustralya doğumlu milyarder James D. Wolfensohn’la güçlerini birleştirerek 18 milyar do larlık bir konsorsiyum oluşturdu. Bu çok büyük bir meblağ olmasına rağmen, Rothschild ve Wolfensohn gibi adamların zenginliklerinin sadece küçük bir kısmıdır. İki yatırımcı, bu özel kuruluşun yönetimi için Amerika Birleşik Devletleri merkez bankası Federal Reserve’ün eski başkanı Paul Volcker’ı bu göreve getirdiler. Volcker’m, James D. Wolfensohn A.Ş CEO’su olarak seçilmesi, Rothschild ismi geçtiğinde dünyanın her yerinin buna Amerika Birleşik Devletleri’nin merkez bankası bankacılık sistemi de dâhil nasıl dalgalandığını bize gösterir.

Dikkate değer noktalardan bir diğeri de; uluslararası birleşmeden kısa bir süre önce Bay Volcker’m, merkez bankasının eşdeğerinin kurulması sürecinde bankacılık danışmanı olarak Rusya’ya gönderilmiş olmasıdır. Volcker’m, Rusya’nın finansal kuruluşlarının birleşmesi ve transferi işlemini, Illuminatİnin Uluslararası Para Fonu (IMF) ve onun borç veren kuruluşu olan Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Bankası (World Bank) talimatlarına uygun olarak kontrol ettiğini varsayabiliriz.

Ama bekleyin, hikâyemiz daha bitmedi. 1995’in ortalarında James D. Wolfensohn’un, yakın arkadaşı Amerika Başkanı Bili Clinton tarafından, bahsettiğimiz Dünya Bankasimn yönetimi için aday gösterildiği ilan edildi. Bay Wolfensohn’un bu makama gelmesi küreselciler tarafından da uygun görüldü. Böylece Rothschild kuklalarından biri, artık Dünya Bankasimn başkanı olmuştu.

coğrafyadan ve kültürden gelmekte: Avrupa Topluluğu diye isimlendirilen Büyük Avrupa. Onuncu ve son üye ise Güney Afrika’dandır.