Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Ölüm İle İlgili Batıl İnançlar

ÖLÜM ADETLERİ : Bir evden ölü çıkınca, ilk gün mezar kazanlara yemek yedirilir. Mezar kazanlara para verilmez. Yedi gün sonra, ölünün canı için tuz dağıtılır. Aradan üç ay geçince, ölünün canı için helva yapıp dağıtılır. Bir sene sonra kurban kesme adeti vardır. Bazı yerlerde ölünün yıkandığı yerde veya mezarının başında bir ateş yakılır. Cenaze evinde ölüyü gömen topluluğun da içinde bulunduğu kişilere bir ziyafet verilir. Bu ziyafetin adı kazma takırtısı ziyafetidir. Ölü çıkan eve birkaç gün komşu evlerden yiyecek göndermek, ölü evinde toplanıp ağıt yakmak adetleri de görülmektedir.

Bazı ölülerin mezarlarından kalktıklarına ve çevrede dolaştıklarına inanılır. Böyle hortlayan kişilerin genellikle günahkar, kötü kişiler oldukları ve kötülük getirecekleri düşünülür.

Bir evden ölü çıkmasını önlemek için, o eve doğru bakarak uluyan bir köpek varsa, evin içinde bir ayyakkabıyı ters çevirerek ölüme mani olunur.

PAZAR GÜNÜ : Pazar günü doğan bir çocuğun başına hiçbir kötülük gelmeyeceğine inanılır. Ayrıca başka bir inanışa göre, Pazar günü ağlayan birinin, Cuma günü gülemiyeceği (lüşünülür.

SAĞ : Çok sayıda inanışa göre, sağ taraf erkeği ve aydınlığı, sol tarafsa kadını, karanlığı ve kötülüğü simgeler.

SALYONGOZ : Salyangoz avına çıkan kimse, avıı çok bereketli geçmesini istiyorsa, ceketini ters olarak as malıdır.

Ölüm İle İlgili Batıl İnançlar _12.jpg