Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Nükleer Savaş Tehlikesi

Bugünkü yaşamın ezici tehdidi  nükleer savaş tehlikesi çevre kirlenmesi, kentleşme olayı, hızlı değişme huzursuzluğa ve somatik belirtilere neden olmaktadır.

Gerginliklerin, birikimin artması kişileri karşılaştıktan durumlarla başa çıkmaya ve bunlara uygun ve uyumlu davranışlarda bulunmalarını giderek zorlaştırmaktadır. Bireyler sık sık olumsuz bir eğri çizmekte ve bunda gerginlik daha çok gerginliğe götüren belirtiler doğurmaktadır.

Kalıtımsal ya da yapısal nedenlere bağlı olarak bir kişide psiko somatik bir hastalık ilerleyebilir, yüksek tansiyon, mide ülseri, astım ya da psikiyatrik bir düzensizlik gibi.

Kalp rahatsızlıklanyla ilgilenen tıp araştırmacılan, bu öldürücü dolaşım bozukluklarında gerginliğin rolünü yeni keşfetmeye başlamışlardır.

Fiziksel gerginleştiricilerin önemli bir rolü olan yüksek tansiyon denen kronik durum tüm dolaşım bozukluklarının en yaygınıdır.

Bugün yirmi dört milyona yakın kişi yüksek tansiyon ve onunla ilişkili ciddi bozukluklardan rahatsızdır. Bu çağa kadar kalp hastalığı önemli bir tıp sorunu değildi. Şimdi aşağı yukan her yıl 700.000 Amerikalı bundan ölmektedir. Bir çoklan başarılı bir iş yaşamının ortasındaki kişilerdir. Modem yaşayışın gerginlik ve baskısı kalp spazmı ve kroner yetersizliğinin artmasında başlıca rolü oynadığı açıkça görülmektedir.

Alarm ya da dövüşmekaçma tepkisinin değişiklikleri bedenin yağ depolarından serbest yağ asitlerinin daha sonraki güç harcamasında yakıt olarak kullanılmak üzere bırakılmasını kapsar.

Kan akışında bulunan bu yağların ölçüsündeki artışın koroner yetersizliğine katkısı bulunduğu açıktır.

Nükleer Savaş Tehlikesi