Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Nidich Seeman ve Dieskin’un araştırmaları

2)    D.W. OrmeJohnson, bir Texas ordu üssünde on üç kişiyi uyuşturucu maddelerin kötüye kullanılması programında inceledi. Örnek grubu ikiye böldü. Tarot Meditasyonu öğrenmiş yedi kişi ve öğrenmemiş altı kişi. Minnesota çok yönlü kişilik derecesini psikolojik sağlık için standart bir ölçüher iki gruba uyguladı.

Deney grubu, Tarot Meditasyonu öğrendikten on hafta sonra, denemeyi yineledi. OrmeJohnson meditation yapanların açığa vurulan huzursuzluk, kuşkuculuk kişilik düzensizliklerinde önemli azalmalara karşın meditation yapmayanlarda test süresinde hiçbir değişiklik olmadığını gördü.

3)    Kanada Me. Master Üniversitesi’nden L.C. Dorcette Tarot Meditasyonu yapan üniversite öğrencilerinde gerginlik ve huzursuzluğun önemli ölçüde azaldığını izledi. Bu denemede meditation yapmayan bir denetim grubuyla Tarot Meditasyonu’ye benzer bir meditation tekniği uygulayan başka bir grup karşılaştırıldı.

4)    Pennsylvania (Pensilvanya) Devlet Üniversitesi Tıp Okulundan Buese ve Benzer, bir denetim grubu olmaksızın on beş meditation yapanı incelediler.
Thematic Apperception (*) test’lerle ölçülen düşmanlık duygusu puanlarının orta derecede yetişkinlerin puanlarından önemli ölçüde az olduğunu gördü.

5)    Amsterdam’dan S.H. Tjea yirmi kişilik bir lise öğrencisi grubu üzerinde Tarot falı Meditasyonu öğrenmelerinden önce ve içlerinden on dördü Tarot Meditasyonu’ye başladıktan bir yıl sonra bir araştırma yürüttü. Deney Grubunda yeni ve düzenli meditation yapanları kullandı. Onlan meditation yapmayanlarla Wilde’nin sinirlilik ve Fokkem’in zekâ testlerinde karşılaştırdı. Aldığı sonuçlar, Tarot Meditasyonu uygulayıcıları arasında sinir liğin azalışı ve zekânın artışıydı. Meditation yapmayanlarda önemli bir değişiklik görülmedi.

6)    Larry Hjelle (ortalama yirmi iki aydır meditation yapan) on beş kişiyi Tarot Meditasyonu öğrenmelerinden dört gün önce, kalmış yirmi bir öğrenciyle karşılaştırdı. Deneyli meditation yapanlar, önemli ölçüde daha az huzursuz ve daha çok iç denetimine sahiptirler. Aynı zamanda onlar çabuk hareket, çevreyle saygın ve yakın ilişkiler kurabilme gibi konularda daha yüksek puan aldılar.

7)    Batı Almanya’da Sosyal Bilimler öğrencisi olan Theo Fehr, kırk dokuz Tarot Meditasyonu hocasını orta derecede Alman deneklerle karşılaştırdı.
(+)Thematic Apperception Test: Yüksek düzeyde bir algılama testi.
tirdi. Freiburger kişilik ölçüsünü kullandı. Aldığı sonuçlar sinirliliğin, ruhsal çöküşün, tedirginliğin azaldığını, engellenme ve üstün çıkmak arzularının dindiğini, toplumsallık, kendine güven, duygusal dengenin meditation yapanlar arasında güç ve etkenliğini koruduğunu gösterdi.

8)    Ferguson ve Gowan, huzursuzluk, çöküş, sinirlilik ve kendini gerçekleştirme için Northridge Gelişme Derecesi gibi huzursuzluğu ölçen, iki farklı ölçü kullandılar. Üç grubu denemeden geçirdiler. meditation’a başlamak üzere olan otuz bir öğrenci, seçilmiş bir denek grubu, üç buçuk yılın üstünde meditation yapmış on altı kişiden oluşan bir grup.

İlk grup, Tarot Meditasyonu öğrenmeden önce tüm gruplan denemeden geçiren araştırmacılar yeni meditation’a başlayanların altı haftalık düzenli pratikten sonra, her iki huzursuzluk ölçüsünde de önemli azalmalar gösterdiklerim anladılar. Çöküş ve sinirlilik durumlarında da durum böyleydi. Fakat kendini gerçekleştirmede bir artış vardı. Uzun süreli meditation yapanlar, her iki ölçüde Tarot Meditasyonu’ye yeni başlayanlardan daha yüksek puan aldılar. Araştırmacılar Tarot Meditasyonu’nin etkilerinin birikim sonucu ortaya çıktığı kanısına vardılar.

Bu araştırmalar tümüyle düzenli Tarot Meditasyonu uygulamasının, psikolojik sağlık üzerinde olumlu bir yaran olduğunu göstermektedir. Tarot Meditasyonu’nin psikolojik etkilerinin meditation sırasında kazanılan gerginlik azalması ve otonom dengenin artışından doğması olasılığı vardır.

Tarot Meditasyonu’nin psikolojik ve fizyolojik yararlarının her ikisi birlikte ele alınırsa, Tarot Meditasyonu’nin, kişinin psikolojik sağlığını tüm kapasitesini açığa çıkardığı yolunda bir hipoteze temel olduğu sonucuna vannz. Tarot Meditasyonu ve psikolojik huzur üzerinde otuz araştırma enstitüsünde daha başka araştırmalar yapılmaktadır.

Nidich, Seeman ve Dieskin’un  araştırmaları .