Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Netvbokfun açıklaması

Keşfini Amerika’ya götüren Voynich, yazmayı ilkin Amerikan ordusunun şifre uzmanlarına teslim ediyor. Fakat bir sonuç alamayınca, 1919 da, kriptografya uzmanı ve felsefe öğretmeni VViliiam Roma ine Nevvbolda veriyor.
İki yıl geçiyor, 21 Nisan 1921 günü Ncvvbold başarıya ulaştığım, el yazmasının bir kısmını çözebildiğim, inanılmaz ve korkunç sonuçlara vardığını açıklıyor. Newbold’a göre Roger Bacon kromosomlan keşfetmiş, görevlerini araştırmış, ayrıca bir mikroskopla bir teleskop yapmıştı.

Netvbokfun açıklaması büyük tartışmalara yol açıyor, çünkü önemli olan bir iki bölümün değil, el yazmasının bütün şifresinin çözülmesiydi.

1926’de Ncvvbold ölünce çalışmaları, arkadaşı Rolland Frubb Kent sürdürüyor. Daha sonra, İkinci Dünya Savaşı’nda Japon ordusunun gizli şifresini çözen Albay VViliiam F. Friedman, tarihçilerden, matematikçilerden, astronomlardan kurulu bir heyet toplayıp işe girişiyor. Bacon’un eseri bütünüyle uydurma gizli bir dille yazılıp simgesel şekillere dayandığından, Friedmanın kurduğu heyet de bir sonuca varamıyor.

1960’ta Hans P. Kraus el yazmasını Voynich’in mirasçılarından satın alıyor.
Voynich el yazmasmm neyi ispat ettiği bilinmiyor; olsa olsa bilim tarihini sarsar bilecek bilgileri gizlediği sanılıyor. Doğru ya da gerçeküstü bir yorum olabilir bu; yine de Bacon’un eseri insanın her konuda sürekli esrarlarla karşılmaşmaya mahkûm olduğunu gösteriyor.

Sistemlere, kurallara, geleneksel bilgilere uymayan olaylar arasında bazı olağanüstü insanların ayn bir yeri vardır.

Bu konudaki ilk örnek Yeşil Çocuklarla ilgilidir. Hikâye 1887 yılının sıcak bir ağustos gününde, Ispanya’da Banyo* köyünün yakınlarında başlar.

Tarlada çalışan Od köylü birden ilerdeki mağaradan çıkan iki çocukla karşılaşıp şaşkına dönüyorlar. Mağaradan çıkan biri erkek biri kız iki çocuğun tenleri yemyeşildi. Elbiseleri bilinmeyen bir kumaştan yapılmış, konuştukları dil ise hiç duyulmamıştı.

Barselona’dan gelen uzmanlar, papazlar çocuktan muayene ediyor, elbiseleri inceliyorlar.