Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Mutluluk denklemi

Kardeşler, mutluluk denkleminin büyük bir bölümünü oluşturmaktadırlar. Aynı anne ve babayı paylaşmalarının ve aynı aile ortamında büyümelerinin yanı sıra, kişilik ve davranışlar açısından birbirlerinden son derece farklıdırlar. Aslına bakarsanız, bilimciler, kardeşlerin erken dönemde paylaştıkları deneyimlerin iki kardeşin birbirinden farklı olmasını sağladığını bulmuşlardır. Bu deneyimler sırasında, her biri kendine özgü bir şekilde aile denklemindeki kendi yerini bulmaya çalışmaktadırlar. Doğum sırası, yaş farklılıkları ve cinsiyetlerin arasındaki farklılık da aynı çocukluk deneyimi yaşayan kardeşlerin farklı algılar geliştirmelerine neden olabilir; zaman zaman bu farklılıkların uzlaştırılması son derece zordur.
Paylaşılan geçmiş, bir bağ oluşturmasına karşın, kardeşler, birbir lerinin hakkında çok şey bildikleri için aynı zaman da sorunlara da neden olabilir.

En azından bir birimizin düğmesine nasıl basacağımızı biliriz. En kötü durumda ise sürekli olarak kusurlarını birbirlerine anımsatmaktadırlar. Ebeveynler, kardeşlere farklı şekillerde dav ranırlar ve çocuklar bu konuda son derece hassastırlar. Bu nedenle, ebeveynlerin çocukla rına son derece adil davranmaya çalışmaları gere kir; ancak elbette ki bu iki kardeşe de eşit davranmaya çalışmak anla mına gelmemektedir: bunun neredeyse mümkün olmadığı ortada dır.
Şefkatin ve ilginin bölündüğü ailelerde ya da aileye yeni bir bebeğin katıldığı durumlarda rekabetin oluşması kaçınılmazdır. Bu, bir kayıp duygusunun, kıskançlığın ve hatta nefretin doğmasına neden olabilir. İlginçtir ki, ilginin yeterli olduğu ailelerde, kardeşler arasında rekabet görülmemektedir.

Rekabet potansiyeline karşın, kardeşe sahip olmak, mutluluğumuz için büyük bir kaynak olabilir. Kardeşe sahip olmak zihinsel ve duygusal bir canlanma sağlar, kavga etmek ve uzlaşmak, iş birliği ve yönet mek, paylaşmak ve ilgilenmek gibi önemli yetenekler geliştirmemize yardımcı olur. Daha ileri yaşlarımızda ise paylaşılan geçmişimizi anla mamıza yardımcı olur.
“Sevdiklerimizle birlikte geçirdiğimiz zaman kısa ola bilir… bu nedenle elinize geçen her fırsatta onları sev diğinizi söyleyin. Yarın böyle bir şansınız olmayabilir.”

logo