Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Misyon Mekanizması Nasıl Çalışır?

KUANTUM BİTLERİ VE ZAMAN KAYMALARIBeynin nasıl olup da tek başına bir varlık olarak görev yaptığına dair beyin biliminde uzun zamandır süregelen bir tartışma var. Ne de olsa bu zamana kadar yapılan beyin araştırma ve keşiflerinin çoğu ikicil zekâ modelimizin bizi dikotomi ile (ikiye bölünerek) düşünmeye ittiğini gözler önüne sermektedir. Bir yandan, beynin pek çok farklı kısmının nasıl olup da bir araya geldiğine dair henüz net bir açıklama yapılamayan bu karışık mekanizmanın derinlerde kalmış karanlık noktalarını keşfediyor, diğer yandan beyni birleşik bir bütün gibi hareket eden bir varlık olarak görüyoruz. Acaba hangi beyin modelini kullanmak en doğrusu? Cevap hiç de sürpriz değil: ikisini de…

New York Üniversitesinde nöroloji uzmanı (sinir bilimci olarak çalışan) Rodolfo Llinas soruyu şu şekilde sorar: “Beynin farklı kısımlarında cereyan eden bu aktiviteler nasıl oluyor da tek bir olay haline dönüşebiliyor?” Bu noktada, parçaların ve bütünün “nasıl” olup da tek bir olaya dönüştüğünü gösteren ikici düşünme ile karşılaşıyoruz.
Bilim adamları uzunca bir süre bütün bu ayrı parçaların fonksiyonlarının nasıl kontrol edildiğini açıklayabilecek iç homunculusa dair beynin içinde işaretler aradılar. Ancak böyle bir merkezi zekâ bulunmuş olsa bile bunun beyni kontrol eden şeyin aslında ne olduğu sorusuna cevap getirmesi çok zor.

Homunculusun beynini kontrol eden zekânın ne olduğuna dair soruların sonu gelmeyecektir. Tek bir kontrol merkezinin nasıl olup da pek çok parçayı düzene sokabildiği sorusunun cevabını bulmaya odaklanmış olabiliriz. Ve bu durum hayatımızın farklı kesimlerini, işletmekte olduğumuz ya da bir çalışanı olduğumuz şirketleri kontrol etmek için gerekli düzenleyici kuralları belirlemeye çalışma şeklimizi de karakterize eder. Farklı zekâ seviyelerini bir araya getirebilir, zekâ seviyesi oluşturabilir, zekâ seviyesini düşürebilir, merkezileştirebilir ya da merkezden uzaklaştırabiliriz ancak doğal bütünleşmeye olanak tanıyan zekâ seviyesini keşfetmek çok zordur.