Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


MİKA PEYGAMBER

MİKA PEYGAMBER, yine Asur istilası döneminde yaşamıştır. Yine Mika Peygamberin kitabında Mesih için geçen çok meşhur bir kehaneti vardır.

Ey ordular kenti, şimdi ordularını topla. Çevremizi sardılar, İsrail’i yönetenin yanağına değnekle vuracaklar.

Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boylan arasında önemsiz olduğun halde, İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.

Bu yüzden onu doğuracak olan kadın doğurana dek RAB İsrailliler’i düşmanlarına teslim edecek. Sonra öbür soydaşlan İsrailliler’e katılacak. gelince, halkını RAB’den aldığı güçle Tannsı RAB’bin görkemli adına yönetecek. Halk güvenlik içinde yaşayacak. Çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecek.

Halkına esenlik getirecek. Kurtuluş ve Yıkım Asurlular ülkemize saldınp Kalelerimizi ele geçirince, Onlara karşı çok sayıda önder çıkaracağız.

Asur topraklarını kılıçla, Nemrut’un topraklarını yalın kılıçla yönetecekler. Ülkemize saldırıp sınırlarımızdan içeri girecek olan Asurlular’dan Bizi bu önderler kurtaracak.” (Mika5)

Son cümlelerden de anlaşılacağı üzere bu kehanet kuzeydeki Yahudi devleti İsrail hakkında. İsrail Devleti M.Ö. 8 asırda Asur saldırısı altındadır. Peygamber Mika Asur istilasından İsrail’i kurtaracak bir önderin Beytlehem’den çıkacağı kehanetinde bulunuyor. Maalesef bu kahanet gerçekleşmemiştir. Peygamber Mika zamanında gerçekleşmeyen bu kehanet de daha sonra yine beklenen Mesih, yani Hz. İsa’mn geleceğine Tevrat’tan kehanet olarak verilir. Bütün bu boş çıkan kehanetlerden sonra ister istemez Tevrat’ın aşağıda verdiğimiz kuralı düşünmeden edemiyoruz:

Ancak, kendisine buyurmadığım bir sözü benim adıma söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan peygamber öldürülecektir.

Bir sözün RAB’den olup olmadığını nasıl bilebiliriz? diye düşünebilirsiniz.