Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


MEDITATION ÖĞRENMEK (MEDİTASYON)

Transcendental Meditation’yi öğrenme süreci basittir. Uluslararası Öğrenci Meditation Demeği (SİMS) ve onun şubeleri olan Uluslararası Meditaion Demeği, Amerika Yaratıcı Zekâ Vakfi (AFSCI), Ruhsal Yenilenme Hareketi (SRM) ve Maharishi Uluslararası Üniversitesi (MIU) tarafından düzenli tanıtma konferansları verilir.

Bu organizasyonlar halk hizmeti olarak dünyanın her yerinde kentlerde, kırsal bölgelerde ve üniversitelerde kurulmuştur. Amerika’nın ana örgütü olan SİMS federal devlet vergileri alınmayan, kâr amacı gütmeyen ve amacı öğrencilere Transcendental Meditation öğretiminde kolaylık sağlayan bir kuruluştur.

Her yardıma kuruluş ayni temel kurslarını düzenler, fakat toplumun farklı kesimlerine seslenirler.

Yukarda belirtilen kuruluşlara her biri yetişkinler, iş adamları, emekliler ve Transcendental Meditation öğretmeni olmak isteyen kişiler için kurslar düzenlerler.

Ailenin tüm üyeleri Transcendental Meditation öğrenebilirler. On yaşındaki çocuklar da öğrenirlerse de on beş dakikadan az meditation yaparlar. Dört ile on yaş arasındaki çocuklara özel çocuk tekniği verilir, bu da onların duyarlığını duygusal ve anlayış yeteneklerini geliştirir. Genellikle ufak çocuklar ailenin öbür üyeleri Transcendental Meditation’ye başladıktan sonra öğrenimle ilgilenirler.

Temel yetişkinler kursu, iki tanıtma konferansıyle başlar, ilkinde Transcendental Meditation’nin yapısı tanıtır ve düzenli uygulamanın yararlan anlatılır. İkincisinde Transcendental Meditation tekniğinin ana hatlarını ve öğrenimi için bir dersi kapsar. İkinci dersten sonra Transcendental Meditation’ye başlamak isteyenler, bir öğreticiyle kısa bir görüşme yapıp kişisel öğretim için gün alırlar.

MEDITATION ÖĞRENMEK (MEDİTASYON)