Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Meditasyon ve iş yaşamı

1973 yazında Connecticut’da bir bankada bir firmanın isteği üzerine, SCI’nın çalışanlara tanıtıldığı ilk projelerden biri yer aldı. Meriden Ödünç verme ve Tasarruf Birliği 1973 Haziran’ında çalıştırdıklarına, Transcendental Meditation’yi sağlamaya başladı.

Proje Personel Müdürünün ve yönetici Başkan Yardımcısının isteği üzerine oldu. Her ikisi de bireysel olarak, Transcendental Meditation öğrenmişler ve bunun ödülünü almışlardı.

Bu bankanın aktifi 1970 ve 1973 arasında iki kat arttığından ve 1976’da gene iki kat artacağı umulduğundan, bankanın memurlan arasından yönetim sorumluluğu alabilecek personel gereksinmesi, tehlikeli bir safhaya ulaşmıştı. Banka, Transcendental Meditation ve taro falı meditasyonu ile verimi arttırması ve çalışanların sorumluluk alma yeteneğini geliştirmesi yönünden ilgilendi. Bankadaki yüz memurdan yirmi kişilik bir grup, ilk kursa kaydolmaya karar verdi. Birkaç hafta sonra bir iş yönetimi kursu da sunuldu. Bir kişiden başka yönetimdekilerin tümü kursa kaydoldu.

Her ne kadar Yönetim Kurulu başlangıçta, Transcendental Meditation programının değerinden kuşkuluyduysa da beş aylık bir süreyi değerlendirdikten sonra programın süresiz olanak sürdürülmesini onayladırlar. Meditation yapanların verimlilikleri arttı, iş ilişkileri düzeldi, işten kesme azaldı ve gerginlik, huzursuzluk durumlarında genel bir azalma görüldü. Meditation yapanların birçoklan, kişisel ve aile yaşamlarında gelişme olduğunu belirttiler.

Bunun, Transcendental Meditation’den sağladıkları yararlardan en önemlisi olduğuna çoğunlukla dikkati çektiler. Çalışanlardan gelen bir isteğe karşılık olarak, banka, Transcendental Meditation öğrenen memurların eşlerine de kolaylık sağladı. Bankanın gelecekteki Transcendental Meditation kurslan bankada çalışanların kanlarına ve kocalarına açık olacaktır.

İlk program personel gelişmesi programının bir ü olarak sürdürülmektedir ve personel müdürünün yönetimi altındadır. Program başladıktan birkaç hafta sonra, meditation’a başlayan banka genel Müdürü, Transcendental Meditation’nin kullanılışını tamamiyle desteklemektedir. O, Transcendental Meditation programına harcanan paranın “personel gelişmesi programına harcanan dolarlardan en yerindesi olabileceğini söylemektedir.

Meditation öğrenmeden önce, yıllarca kendisine acı çektiren yarım baş ağrısını tamamiyle geçiren Müdür sabah ve akşam üzeri meditation’lannı hiç kaçırmamaktadır. Banka Yönetim Kurulunda birkaç meditation üyesi olup yakında meditation yapanlar çoğunluğa geçebilir.

Transcendental Meditation’nin verimliliği ve iş ilişkilerini geliştirdiği yolundaki benzer bir bildirim de, Tennessee Eyaleti Columbia’da bir ambalaj firmasından gelmektedir. PA Tıp Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olan Rick Polk, 1972 sonlarında Meditation’a başladı. On aylık bir meditation süresinden sonra “gerilim ve üzerindeki baskının hafiflediğini, zihninin daha çok berraklaştığını daha etkili ve akılcı kararlar verebildiğin belirtti.

Aynı zamanda, öteki yöneticilerle ilişkilerinin de düzeldiğini ekledi. Bunun sonucu olarak, Transcendental Meditation’yi firmasındaki yöneticilere ve çalışanlara tanıtu. 1973 Eylülünde şöyle bir bildirimde bulundu:

“Bugünkü durumda, bir deki yönetim grubunun %50’si ve bir başka ün %’ 100’ü (ŞO kişinin üzerinde) Transcendental Meditation uygulaması yapmaktadırlar.

Yönetici ve çalışanların birlikte daha etkili çalıştıklarını, daha çok işi başardıklarını ve işten kaçmanın önemli ölçüde azaldığını gördük. Meditation yapılan lerin etkisi hissedilir ölçüde değişti ve çalışma koşullan daha hoş ve kabul edilir duruma geldi.”

Polk, verimi arttırmak ve genel olarak başarıyı yükseltmek için, Transcendental Meditation’yi bir yönetim aracı olarak salık vermekten çekinmemektedir.

Ülkenin her yerinde, SCI programlan isteyen ufak ve büyük firmaların sayısı artmaktadır. Çünkü SCI gizli iç potansiyeli ortaya çıkarmada bir neden olarak umut vermektedir. İş dünyasının yüzde doksan gibi önemli ölçüde kullanılmayan bir güç gördüğü yerde bu kaynaktan yararlanmak için zaman kaybedilmemelidir. İnsan gücünün kullanılmayan yüzde doksan beşi, herhangi bir firma için elde bulunan en önemli bir kaynaktır.

Bankada Çalışmak