Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Masonluğun Görünmeyen Dünyası

indir (1)33. dereceden Mason olan Manly P. Hail, Kadim Felsefe Üzerine Konferanslar isimli derinlikli kitabında, aydınlanmış insanların büyük plandan haberi olan ve ondan sorumlu olan lar esas liderlik kadrosunun Mason Locaları’ndan geldiğini açıklar8. Fakat Mason Locaları’nm sıradan üyelerinin, Büyük Plan konusunda tiksindirici bir şekilde umursamaz olduğunu da ekler. Tipik alt düzey bir Mason, gizli Mason kardeşliği içerisinde, efendileri iblisin küresel hâkimiyetini yükseltmeye ve evrensel planını gerçekleştirmeye kendilerini adamış, yüksek düzeyde etkin organize seçkinler olduğunun farkında değildir.

Hail bu durumu şöyle açıklar:
Farmasonluk, kardeşlik içerisinde bir kardeşlik teşkilatıdır, iç kısımdaki seçilmiş kardeşliği perdeleyen bir dış kardeşlik örgütüdür. Bu iki ayrı ve fakat bağımsız düzenin varlığı bir zorunluluktur. Birisi görünür düzen, diğeri ise onun perdelediği görünmez düzen.

Görünür topluluk, kendilerini ahlaka, eğitime, kardeşliğe, vatanseverliğe ve insani kaygılara adamış, özgür Ve kabul edilmiş muhteşem yoldaşlardan oluşmuştur. Görünmeyen topluluk ise kendilerini gizemli arcanum acandrum’a (sır veya giz) adayan gizli ve en seçkin kardeşlerden oluşmuştur.

Her nesilden ancak birkaç kişi Masonluğun gizli mabedine kabul edilir. Bu sırra vakıf olan Masonluğun büyük filozofları, asırlardır dünyanın evrimsel gelişim sürecini kontrol ettikleri ve insanoğlunu parlak ve aydınlık bir yeni çağa ulaştıracakları fikrini yayıyorlar. Daha da ötesi bizlere, bu şahane geleceğin, aydınlanmış ilahlar (İllüminati) tarafından kurulacak bir dünya düzeni yapılanması şeklinde olacağını ve bu yapılanmanın da üç temel direk ya da sütun üzerinde yükseleceğini söylüyorlar. Bu sütunlar; Politik, Ekonomik ve Ruhani sütunlardır.
Politikayı, parayı ve dini kontrol ederek Büyük Plan başarıya ulaşacak ve İlluminati’nin seçkinleri (aydınlanmış olanlar), Tanrı’ya ve onun alt düzeydeki kullarına karşı verdikleri destansı ve evrimsel savaşı kazanacaklardır. 33. dereceden Mason olan ve 20. yüzyılın en çok takdir edilen gizli topluluklar uzmanı bir bilim adamı olan Manly P. Hail, önemli kitabı The Phoenix\e şöyle yazmaktadır:

“İnsanoğlunun gerçek tarihi, aslında aydınlanma için verilen destansı mücadelelerin tarihidir. İnsanoğlu, kavranılması ve karşı konulması mümkün olmayan bir arzu ile dipsiz kuyulardan yukarı tırmandı, kaosun çamurdan ve balçıktan deryalarından geçti. Kendisini aşama aşama, kademe kademe yükseltti. Bir dünyadan başka bir dünyaya geçti. Sonunda artık bu büyük sürecin öncülerinden birkaç tanesi, zirvelerden aşağıya bakabilecek duruma geldi. Sonunda artık bu birkaç büyük adam, kavranılması ve karşı konulması mümkün olmayan arzuyu tanımlayabilecek olgunluğa erişti. Geri kalanlar ise maalesef halen zifiri bir karanlık içerisindedirler.”

Gerçi pek çok insan büyük planın varlığından az da olsa haberdar olsa bile ve hatta büyük planın amaçlarını gerçekleştirmek için kardeşliğin seçkinleri ile işbirliği yapsalar da; Halİ’a göre esrarengiz “İlahi Plan”, ancak bir avuç insan tarafından anlaşılabilir. “O ‘büyük gün’ geldiğinde insanlık tek bir vücut

Hitlerin ve bugünkü seçkinlerin ortak planı ise bir Faşist Düzen kurmaktır. Webster Sözlüğü’ne göre Faşist Düzen; “tek parti diktatörlüğü ile belirginleşen, muhalefetin zor kullanılarak sindirildiği, üretim araçlarının merkezi hükümetin kontrolü altında olduğu, savaşın yüceltildiği” bir yönetim şeklidir. Faşist diktatör Mussolini’ye “Faşizm nedir?” diye sorulduğunda verdiği yanıt oldukça açıklayıcıdır; “Ben bir Marksistim”.

Faşizm her zaman ırkçı bir sistemdir “benim kanım senin kanından üstündür” inancını taşır. Bu açıdan değerlendirildi ğinde Illuminati de nihai olarak ırkçı bir yapılanmadır. Çünkü kendisine, üstün kan taşıyan tanrı insan ya da Süperman yaratmayı nihai bir hedef olarak belirlemiştir. Illuminati dogması kendilerini; asalet kanı taşıyan bir ırk, sıradan insanları yönetmeye yazgılı seçkinler ve mükemmelleştirilmiş Tanrı bilincine sahip insanlar olarak görür.