Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Kuralcılık Yalanı

Kozmik Manzarayı Keşfetmek1 Isa’nın dünyadaki hizmeti sırasında yasayı en dikkatli şekilde uygulayanlar hangi dinî liderlerdi? Günümüzde Hıristiyan çevrede kuralcılığın izlerini görüyor musunuz? Bunlar nelerdir?

2 Kuralcılık insan tarafından yapılmış olan kuralları Eski Kitap ta bulunan Tanrının emirlerinin yanma eklemektedir. Kendi yaşamınızda yerine getirdiğiniz kuralcı bir uygulama ya da inanç var mı?

3 Lütuf, Tanrının karşılıksız olarak verilen ve iyi işlerimizle kazanamayacağımız bir armağansa, kuralcılık ne balamdan lütfün zıttıdır?

4 Galatya’daki İnanlılara mektupta, Pavlus kuralcılığı, düşmek ve lütfü kaybetmek olarak (Gal.5:4) nitelendirmiştir. Bir kişi gerçekten de Mesih’i Rab’bi ve Kursarıcısı olarak kabul ettikten sonra bir şekilde ‘düşerek, lütfü tamamen kaybetmesi’ mümkün müdür?

5 Tanrının karşılıksız olan lütuf armağanına güvenmenizi engelleyen bir şey var mı? Varsa, Tanrı dan kendisine tamamen güvenebilmenizi sağlamasını ve Tanrının beğenişini ‘kazanma’ konusundaki çabalarınızdan sizi özgür kılmasını isteyin.