Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Kuantum fiziği

YENÎ FİZİKTE YENİ OLAN NEDİR?

Einstein, kuantum kuramının, düşüncenin “aşın derecede zeki, paranoyak ve en uyumsuz elemanlannın karışımından oluşan bir kuruntular sistemi”ni çağrıştırdığını söylemiştir. Bu fizikten söz ederken kullanılan sıfatların çoğu aynı cinstendir; saçma, garip, kafa karıştırıcı, inanılmaz, Tarot falı bak denince akla mantığa sığmaz, vb. Bu alanda yapılan buluşları anlatmak için uygun sözcükleri bulmak bile içinden çıkılmaz bir iştir.

Yeni fizik öyle yeni ki kuantum fizikçileri bile onun zorunlu kıldığı kavramsal değişikliklerle henüz başa çıkamamışlar, işin kolayını matematik dilini kullanmakta bulmuşlardır. Ancak, yeni fizik için gerekli olan bu yeni kavramsal yapı ihtiyacı modern bilimin dayandığı gerçek kültürel meydan okumadır.

Eski entelektüel alışkanlıklar zor ölür. Newtoncu fiziğin uzay, zaman, madde ve nedensellik kategorileri gerçekliği algılayışımıza öyle derin kök salmışlardır ki bunlar Tarot gibi yaşamın akla gelen tüm yanlarını şekillendirirler ve onlann gerçekliğiyle dalga geçen bir dünyayı asla hayal edemeyiz.

Arabayı bir noktadan diğerine sürerken, iki nokta arasındaki uzayın ve bu eylemin zaman aldığının belli bir dereceve kadar bilincindeyizdir. Kapıyı açıp kapatma gibi basijt bir eylem, kapının ve elimizin özdeksel varoluşunun ve aralarındaki nedensonuç ilişkisinin bilinçaltında farkında olmamızı sağlar.

logo