Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Kitabı Mukaddes’teki Kehanetler

Kitabı Mukaddes’te kehanet edilen ve yeniden doğuşçu Dispensasyonalistlerin sistematize ettiği yedi aşama ve arkasından gelecek yargı günü şöyle özetlenebilir.

Yahudilerin Filistin’e geri dönmeleri.

Yahudi Devletinin kurulması.

Dünyanın, İsrailoğulları dâhil, tüm uluslarına İncil’in vaaz edilmesi.

Rapture (Vecd). Kilise’ye iman edenlerin Cennet’e yükseltilmesi

Bu dönemde olan olaylar; Kilisenin göğe alınması

Mesih’in kürsü yargısıkilisenin yargılanışı

Mesih’in ödül türeni, mahkemesi. Gökte Kuzunun (Mesih’in) düğünü Türbülasyon (Felaket dönemi). Yedi yıl sürecek olan felaket dönemi.

Bu dönemde olacak olanlar; Yedi mühür, yedi borazan, yedi tas açılması. Roma’nm yeniden canlanışı Şeytanın gökten atılışı Deccal’m yönetimi

İsrail’in işgal edilmesi. Babil’in yıkılışı

Sahte peygamberin çıkması

144 bin Yahudi ve büyük kalabalığın mühürlenişi.

Hz. İsa’nm yeryüzüne üçüncü gelişi.

Armagedon savaşı. Mesih ve imalıları, melekler ve kilise ordusuyla yeryüzüne gelişi

Deccal ve ordusunun yenilmesi ve Mesih’in krallığım kurması Canavar ve sahte peygamber ateş gölüne atılacak Krallığın başkenti Kudüs olacak Krallık Yahudiler tarafından yönetilecek

Armagedon Kehanetleri Evanjelizm ve İlluminati

Bu Yahudiler Mesih’e bağlanacaklar ya da Hıristiyanlığa dönüş yapacaklar.

Bin yıllık altın çağ.

Şeytanın bin yıllık dönem için zincirlenmesi.

Canavara tapmamış olanlar Mesih’le beraber bin yıl yaşayacaklar.

Bin yılın arkasından gelen dönem.

Şeytan tekrar insanları sapıtmak için salınacak. Gog mogog Kudüs’e saldıracak

Şeytan tekrar yenilip cehenneme atılacak. İmansızların hepsi dirilip yargılanıp cehenneme atılacak

İmanlılar cennette (yeni yeryeni gök yaratılacak) Tanrı ve Mesih’le beraber sonsuza kadar yaşayacak.33

Özetle zamanın sonuna doğru olacak olaylar böyle özetlenebilir. Bu olayların nasıl olacağı konusunda en önemli kaynak, İncil’deki Yuhanna’mn Vahyi olmasına rağmen, Evanjelikler bu kehanetlere Tevrat’ı da katmışlardır. Bunun bir sebebi de, Vahiy Kitabı bu kehanetlerdeki olaylara, birazda Tevrat’tan, özellikle Daniel, Yeremya, Zekerya, Hezekiel ve Yeşaya kitaplarına benzetme yapmasmdandır. Hal böyle olunca günümüzde Evanjelikler bu kehanetlerin yorumuna, bu kitapları da katmışlardır.