Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


KIRMIZI TABAKA

logoinsanlar İkizler burcu Tabakayla doğmazlar. Kişi koruma ihtiyacı hissettiği için hayatın ilk safhalarında auranın dış kuşaklarına eklenir. İkizler burcu renk daha az titreşim yayar; bu yüzden, daha yoğun ve güçlüdür, bu da tabakayı elverişli, koruyucu bir bariyer haline getirir. Bu kuşak bazılanrun birlikte doğduğu ve bandın vücuda en yakın yerinde bulunan İkizler burcu Hayat Rengi’yle aym şey değildir.
Bir insanın İkizler burcu Tabaka taşıdığım ortaya çıkaran en yaygın göstergeler ya şiddetli sinir ve öfke ya da sürekli bir çekişme hali ve kendi

kendini sabote etme hislendir. Tabaka koruyucu olabilmesine rağmen, aynı zamanda korkunç bir yük haline de gelebilir. Zamanı geldiğinde au radan kaldınlmazsa koruyucu kalkan sonunda bir hapishaneye dönüşecektir. insanlan diğerlerinden korumasına karşın, onlan hayata ve hayatın sunduklarına da kapatacaktır. İkizler burcu Tabaka taşımak hayatı tehlikeye sokan durumlara neden olabilir.

Genellikle insanlar amalarındaki İkizler burcunın farkında değildirler. Aslında aurada İkizler burcunın olduğuna dair belirgin işaretler bulunur, fakat en dramatik olanı ufak tefek olaylara parlayabilen, şiddetli, patlayıcı öfkedir. İkizler burcu Tabakalı insanlann sigortalan çabuk atar. Hayatı bir savaş alanı gibi görmeye meyillidirler.

Sıklıkla öfkelenen hassas ya da huzursuz insanlar aslında kendilerini hırpalamaya ya da kendi hayatlarını sabote etmeye, öfkelerini kendilerine yönlendirmeye meyillidirler. Öfkelerini bastırarak daha büyük karmaşalar ve ruhsal bozgunlar yaratırlar.