Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Kılıçların Kralı Tarot Kartı Anlamı Ve Yorumu

indir (1)Kral, hava elementinin kanatlı ruhu ya da perisi olarak belirtilmiştir. Elinde tuttuğu kılıç, usun, analiz yeteneğinin, zekanın ve kesinliğin simgesidir. Ruhu aydınlığa açılan ve Kral’a eşlik eden kartal, yükselen özgür enerjiyi ve gizilgücü simgeler. Kartın üst bölümünde yer alan kanatlı yürekler umudun ve rehperliğin simgesidir.

Düzün Anlamı
Bireysel olarak kart, zeki ve mantıklı bir erkeği simgeler. Geleneksel olarak, bu kişinin akademik bir kariyeri doktor, avukat, öğretmen, psikolog gibi olduğunu vurgular. Bu kişiyle iletişim yoluyla kolaylıkla ilişki kurulabilir.
Olgulara, düşünceleri ile çözüm getiremediğinde, lardan, televizyondan ya da diğer bilgi kaynaklarından elde ettiği bilgi dünyası ile yaklaşır.Bunların dışında bütün zihinsel aktivitelerden, ussal meydan okuyuşlardan fazlasıyla keyif alır.

Bir arkadaşınızı temsil ettiğinde, söz konusu kişi zeki, canlı, analitik ve tartışmalara açık bir kişidir. Kolay sıkılan biri olduğu için, zihinsel uyarıcılara daha fazla ihtiyaç duyar. Akla olan tutkusu, duygusal yönlerine egemendir.

Bir sevgili olarak, Kral ilişki yaşamayı seven, beraber paylaşılanların izdüşümünde mutlu olabilen ve fantezilere açık bir bireyi sim geler.llk aşamalarda aşk onun için, küçük dokunuş ve romantizmden oluşan, imgelem ve hüner oyunudur. Şiir ya da müzik aracılığı ile beraber olduğu insanı büyüleyebilir, imgelerle dolu serüvenlere davet edebilir. Fakat, tutkunun karanlık şüpheleri onu ele geçirirse, hissettiği sıcaklık aniden kaybolabilir. İlişkisinde yaptığı çılgınlıklar çoğunlukla kıskançlığa neden olabileceği için, ilişkiden bütünüyle soğuması ve geri çekilmesi söz konusudur.

Tersin Anlamı
Ters Kral, şimdilerde adı, gücün zeki işlevleri ve güç farkedile bilen entrikaların eş anlamı olmuş olan, Rönesans filozofu Machiavelli ile genel anlamda özdeşleşir.

Ters Kılıç Kralı kontrolün ve egemenliğin peşindedir, fakat bunlara ulaşmak için asla zorbalığa ya da şiddete başvurmaz. Onun kılıcı kelimeler ve düşüncelerden yapılmıştır o, dokundurmaların, kinayelerin, kötü niyetli söylentilerin, yanlış bilgilendirmenin ve saptırmaların efendisidir. Sizin kesinlikle ihtiyacınız olan bilgileri saklayan, vicdansız bir uzmandır !

Soyut Anlam / Genel Anlamı
Genel olarak bu kart, resmi ya da parasal konularla ilgili bilgi ve tavsiyeleri simgeler. Bu tavsiyeler, ister olumlu (düz), ister olumsuz (ters) olsun, duygusal konulardan daha çok gerçekler ile ilgilidir.Bu tavsiyelerin doğasını belirleyebilmek için konunun içeriğine ve açılan diğer Kılıç kartlarına bakmalısınız !