Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Kavramak

“Şimdi tümüyle kavrayabiliyorum. Uyanıklığım neyin üzerine rastlarsa onunla bütünleşiyorum. Doğal olarak, onu olduğu gibi gördüğümü hissediyorum. Bir ağaca baktığımı anımsıyorum ve onun ne kadar yaşam dolu olduğunu hissediyorum.

O yalnız bir odun değil, yaşayan bir şey… Her parıldayan çam yaprağında, her köpek havlayışında yaradılışın güzelliğini görebiliyorum. Geçmişte bu ağacm yanından birçok kez geçmiştim..

Fakat şimdi ona bakmak için ne zaman dursam yeniden algılıyorum.”
Kozmik bilinçteki bireyler, içinde bulundukları denge durumunun istikrarından, iç zenginliğinden her zaman sevinç duyduklarım belirtmektedirler.

Yaşamın belirsizliklerinden özgür kılan bir sınırsız zekâ, güç ve doyumluluk akışından güven duyan bu kişiler, katı algısal bekleyişlerle kendilerini savunmaya gerek görmezler. Bu yaşantıya yaklaştığı görünen bir Transcendental Meditation uygulayıcısı şöyle bir açıklamada bulunmaktadır:

“Altı yıl Meditation yaptıktan sonra, içimdeki her şeyin o kadar çok sakin olduğunu fark ettim ki çevremde olup bitenlere daha az kanşır oldum. İç sesimi çok kullanırdım ya duygusal bir karışıklık ya da yoğun bir düşünme içindeydim öyle ki çevremde biçimleşen büyük değişiklikleri değerlendiremi yordum.

Transcendental Meditation’nin sonucu olarak, şimdi yaşama daha çok katıldığımı yaşamımda ve çevremde olanları daha iyi değerlendirdiğimi fark ediyorum, önceleri şu ya da bu olsun diye, uğraşırdım, buna “işe katılma uyanıklığı” diyorum.

Transcendental Meditation ile kendinizde bir denge yerleştiğini görüyorsunuz. Bir yandan gücünüzün sonuna kadar etkin faaliyete katılır ve olayların gelişmesi karşısında uyanıklığınızın daha arttığını, böylece zor durumlara düşmediğinizi anlarken, öte yandan da olayları zorlamıyor fakat her an en iyi neyi yapabileceğinizi daha berrak olarak görebiliyorsunuz.”

Kavramak