Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


KART NUMARALARI KAVRAMAMIZI GÜÇLENDİRİR

KART NUMARALARI KAVRAMAMIZI GÜÇLENDİRİR

Her bir takım tarafından verilen genel ve sembolik bilgiye ilaveten, özel kartlar üzerlerindeki resimler ve tanımlanan hareketlere göre ve sayısal sembolojilerine bağlı olarak bu takımın anlamını modifiye ederler. Böylelikle:

1. Aslar takımın temel gücünü, organize odaklama veya kuvvetin hediyesinin alınmasını temsil ederler. Çekildiklerinde takımın ruhu ile birlikte çalışmaya hazır olduğumuzun mesajını verirler. Takımın potansiyeli tarafından soğurulur, emiliriz. Aslar bir fırsat ifadesi ve sıklıkla takımın içindeki en güzel kartlardır. Wood onların “temellerin mükemmel ifadesi” olduğunu yazar.

2. İkililer çiftlik prensibinin, algılama, tecrübe kazanma, dengeleme ve zıtlıkları çözmepotansiyelinin ifadesidir. Göründükleri özel kart takımı tarafından ifade edilen zıtlıklarla güreşmeyi veya onları dikkate almayı önerirler. Aynı zamanda, atalet, çözüme gitmeyip orta noktada kalma veya özel bir pozisyon almadaki isteksizliği de ifade edebilirler.

3. Üçlüler bir fikir, plan veya prensibin ilk ifadesini temsil edebilirler. Aynı zamanda görünen büyümeyi, uzlaşmayı veya üçlü doğa (ruh, akıl, vücut) ile uğraşmayı veya basit fiziksel sona ermeyi sembolize ederler. İlahi Teslis’i de temsil edebilirler. Veya, putperest ruhani liği ve Jungian psikolojilerinin her ikisinde de baskın olan genç kız annekocakarı bakışını temsil edebilirler. Greer onların gerçekten ziyade idealle ilgili olduğunu söyler.

4. Üçlüler fizikselden ziyade zihinsel bir bitişi veya fikri temsil ederken, dörtlüler zihinsel fikri gerçeğe dönüştürmeyi veya fiziksel varoluşu temsil ederler. Aynı zamanda takımın prensibi ile ügili yapıcı aktiviteyi temsil ederler. Sınır çizgilerini markalayarak, limit ve limit lemelerle ilgilenirler.

5. Beşliler sıklıkla dengesizlik veya “denge eksikliği” ile, reorga nizasyon konseptini ortaya koyarlar. Bir ile onun orta noktası olarak,ya kararsızlık/çelişkiyi ya da dengeyi, seçim zamanını, yeni yönlere karar vermeyi ifade edebilirler.

6. Üçün katlarında olduğu gibi, altılılar bazı aktivitelerin başanlı bir sonucunu veya tamamlanmasını temsil ederler. Çekildiklerinde, denge durumunu veya ahengini temsü edebilirler.

7. Altılıların ahengini takip ederek, yedililer bir diğer hareketi, muhtemelen bir diğer reorganizasyonu, ama yedi aynı zamanda bir başarı numarası olduğundan beşlilerden daha pozitif bir ışıkla gösterirler. Yedililer sıklıkla yeni bir macera, yeni bir yaklaşım, algılama, zihinsel veya ruhsal uyanma, bazen de yeniden bir değerlendirme ortaya koyarlar. Greer hünerlerimizi ispatladığımız testler ve meydan okumaları temsil ettiklerini söyler.

8. Bu yeni fikir, plan veya aksiyonun farkına varılması veya değerlendirilmesinden sonra, sekizliler bir aktivite heyecanı, bir genişleme resmederler.

9. Dokuzlular, üçlülerin üç katı olarak, sonuçlanmanın ve kazan üç mislini (güçlü ve özellikle önemli) ortaya koyarlar. Aynı zamanda, algılanan farkların çözümünü veya bizim üç düzlemimizin (ruhsal, zihinsel/duygusal ve fiziksel) arasındaki ahenk/denge ifadesini temsil ederler.

10. Onlular asların sembolizmini sonlanmaya yükseltirler. Takımın sembolizminin tamamen başarılmış ifadesidirler. Aynı zamanda hayatlarımızın bir devre veya fazının sonunu veya sonrakinin başlangıcını, dolayısıyla serbestlik ve yeniden oluşumu temsil edebilirler.