Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Karma nedir?

indir (1)Sanskritçe bir kelime olan karma kavramı, fiziksel ve fikirsel her türlü hareket ve bunların sonucunu kapsar. Klasik ve en kabul görmüş manası ile “kader” olarak da kabul edilir. Karma’mn kuralı, bu noktada her kesimden inancı da destekleyen “ne ekersen onu biçersin” kavramını kabul eder. Bu, hem bu bedendeki yaşamımızı hem de daha önceki yaşam sarmallarımızdaki hareketleri ve bunların yarattığı sonuçlarını kapsar. Amaç, ruhun kendi bilincini genişletmesi ve kendi gerçeğine ulaşmasıdır. Ruh, bu hedefe ancak deneyimler aracılığıyla yani bedensel formasyon aracılığıyla ulaşabiliyor. Karmanın kuralı, ruhun bu amaca hizmet eden yol haritasındaki karmik ödevleri yerine getirip tamamlayana kadar, söz konusu bu döngünün devam edeceğini söylüyor.

Peki astroloji bu konunun neresinde? Aslında tam da merkezinde. Astrolojik bakış açısı da aynen karmanın kuralı gibi, dengelenmemiş enerjiler üzerine kurulu. Karma ile alakalı olarak bazı evler, burçlar ve gezegenler üzerinde durulsa da, esasen haritanın bütünü, ruhun bu yaşama gelene kadar ki tüm geçmiş karmalarını barındırıyor.
Bu bölümde, haritamızdaki karmik göstergelere bir göz atıp, bu bedende neleri geliştirmemiz, neleri törpülememiz gerektiğine, dolayısıyla hangi noktalarda en çok dengeye ihtiyaç duyduğumuza dair bilgiler bulacaksınız. Kısacası karmik ödevlerinizin neler olduğuna dair ipuçlanna değineceğiz.

Nereden gelip nereye gittiğimiz ile ilgili en çok bilgiyi barındıran Ay düğümleri de bu değerlendirme sırasında size rehberlik edecektir. Haritanızda bulunan Kuzey Ay Düğümü’nün yer aldığı burcu, Güneş burcunuzu ve bunlann yanı sıra yükselen burcunuzu okumanızı öneririm.