Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


KALP ÇİZGİSİ

Kalp çizgisi Merkür tepesinin altından baylayarak Jüpiter tepesine doğru yükselir. Bu çizgi o kişinin hem duygusal yeteneklerini hem de kalbinin sağlık durumunu gösterir.

Kalp çizgisi zeka çizgisinden daha belirgin ise, duygusal ilişkilerin o kişi için çok önemli olduğuna işarettir.

Kalp çizgisi ve zeka çizgisi ikisi birden belirgin ise, o kişinin iyiliksever bir kimse olduğuna işarettir.

Kalp çizgisi işaret parmağının hemen altından başlıyorsa, o kişi duygusal ilişkilerini eleştirenlere karşı hırçın olacağı anlamına gelir.

Kalp çizgisi eğer orta parmağın altından başlıyorsa o kişinin sessiz, sakin ve huzurlu bir yaşantıyı tercih edeceğine işarettir.

Kalp çizgisi derin ve kesik kesik ve Venüs tepesi belirgin ise o kişinin şehvetli ve ihtiraslı olacağına ve bu tür duygularında aşırıya kaçacaklarına işarettir.

Zeka çizgisi kalp çizgisinden daha belirgin ve daha uzun ise, o kişinin sürekli kendi çıkarlarının peşinden koştuğuna ve duygusallıkla pek ilişkilerinin bulunmadığına yorumlanır. Bu kişiler genellikle müzmin bekar olurlar.

Kalp çizgisine paralel ikinci bir çizgi varsa, o kişinin duy-gusallığının melankoliye kadar varacağına yorumlanır. Bu çizgilerle beraber zeka çizgiside uzun ve belirgin ise, bu kişinin tüm zamanını hayır işlerine ayıracağına işarettir.

Kalp çizgisi zeka çizgisine oranla daha baskın görülse mantığın duygusallığa karşı ağır bastığına işarettir. Elinde bu tip çizgiler olanların maddi çıkarlara göstermiş oldukları ilgiyi duy-gusal ilişkilerinde gösteremeyeceklerine yorumlanır.

Elin içinde kalp çizgisi yoksa ya da zeka çizgisine yapışık gibi duruyorsa, o kişinin ukala, umursamaz ve saygısızca tavırlar içinde olacaklarını gösterir. İki elde de kalp çizgisi yoksa o kişinin duygusal ilişkilerinde tamamen zayıf kaldığına yorumlanır.

Kalp çizgisinin ortaya kadar devam edip aşağıya doğru büküldüğü görülürse o kişinin maddi bir zarardan ötürü şok yaşayacağına ve kişiliğinin çökeceğine işarettir.

Kalp çizgisinin uzun olması ve Ay tepesine doğru inmesim o kişinin ilişkilerinde aşırı kıskanç olacağına işarettir. Ay tepesinin aşın gelişmiş olması durumunda ise mutsuz ve tedirgin bir kişiye yorumlanır.
Kalp çizgisinin üzerinde aşağıya doğru inen çizgiler varsa, duygusal bir düşkınklığı yaşanacağına işarettir.

Kalp çizgisinin işaret parmağının altma gelen ucunda çatal bir şekil bulunması halinde o kişinin samimiyete ve sevgiye içten bağlılığı anlamına gelir. Çatalın bir ucu orta parmakta diğeri ise, birinci ve ikinci parmak arasındaysa bu kişinin hay¬atını rahat, huzurlu ve mutluluk içinde geçireceğine işarettir.

Kalp çizgisinin son kısmı bir kavis çizerek hayat çizgisine doğru yönelir ve Venüs tepesine doğru bir eğim çizerse büyük tehlikelere ve onun getireceği dertlere işarettir. Elinde böyle bir çizgi olan kişi aniden parlayarak etraflarına öfke saçarlar. Bu kişiyle arkadaşlık yapmak, evlenmek ya da iş ortaklığı kurmak oldukça tehikelıdir.