Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Kabala Tevrat eksenli bir öğreti de değildir

Kabala Tevrat eksenli bir öğreti de değildir. Bunu daha önce akUnmşhm. lir. İbrahim’in öğretisidir demekle bu iki kaynak farklı şeyler midir? TEVRAT VE HZ. İBRAHİMIS ÖĞRETİLERİNİ AYNI ŞEYLER BİLİRDİK. Konuyu bira: açar mısınız ?

2- Bu zamana kadar Tevrat ve Kabalanın hep iç içe ve Yahu-dilere ait bir mistik yol olarak öğrenmiştik. KABALA HAKKINDA BÜTÜN YAZILAR BUNU ANLATIR. Aynca kabalanın ayni zamanda BÜYÜ ilmini de hep yazarlar. Yani İslam dinin de Kuran ve ondan doğan İslam mistisizmi gibi özdeş şeyler olduğu hep yazılmıştır. Dolayısıyla bu yeni iddianız biraz temelsiz gibi.

3- Birincisi isimiz bize söylenenlere inanmak değil. Biz manevi çalışmamızda inanın Yaratant gördüğümüz zaman sahip oluruz. Birisi bize bir şey söyledi bende ona inandım demeyiz. Bu dincilerin isi… İliz Yaralan11 görene kadar İnç bir kimseye ve kişiye inanmayız Bu ifade bana çok çelişkili gelmektedir. İNSAN DAHA DOĞRULUĞUNA BAŞINDA İKNA OLMADIĞI BİR ŞEYİ NASH YOLARCA SÜRECEK BİR ŞEKİLDE TEST EDER. Her demeyen Tann’yı görebilir mi? Tann’yı görene tadar ktmmrye inanmayacaksınız 4m ba-kalım sonunda görebilecek misiniz? Bu ifâ bu kadar kolay olacağını hiç ditmiyorum. Dolayısıyla anlatılanların dof-

rvfagsaa km fthcplr maııl imamı İm diyorum. ABD H sanatçı MODANNA hakkımda Kir vatı okumu}tam KABALAYA GÖNÜL VUlMtf VC İSKAİLT CtDtP KABALA OKULLA-KINDA EĞtTIM ALMIŞ AMA SONU BOŞ ÇIKMIŞ VE KA-BALA HAKKINDA HİÇ DE HOŞ OLAMAYAN ŞEYLER SÖYLÜYORDU.

CEVAP 1- Kahıta Tevrat eksenli bir öğreti de değildir. Bunu daha önce aktamujtım II. fcnhtortn demekle

bu iki kaynak farklı eyler midir? Tevrat ve Hl İbrahim’ in ögrelfleıi ayni eyler bilirdik- Konuyu bira acar ammız? ’

Maneviyatta otantik kaynakların hepsi ayni şeyden bahsederler. Biz sizinle yan yana dunak okyanusu ayni renk, bm-lutlan aynı renk yanı kısacası realiteyi duyularımızda bir bozukluk voksa aynı görürüz Manevi rdınımı otan herkes de manev, realiteyi aynı alpUr. DoUyurU ön peygamberlerin anlattıktan aynı eydir. DİNLER 2. TAPINAKTAN SONRA ORTAYA ÇIKTI Hz Mum zamanında sinagoglar, hahamlar yoktu Tum bu dini fiziksel olarak yapılan eyler 2 tapınağın yıkımından sonra. Maneviyat bu dünyadan bahsetmez dolayısıyla hiç bir manevi dinim sahibi otan gerçek edinim sahibi bir kişi bu dünyadan bahsetmez bile. Hz Mum Krail oğullarının tarihini yazdı diyorlar, nasıl bir saçmalık bu. Hz Musa peygamber midir, tarih profesörümü. Onun yazılarında bu dünyaya ait hiç bir kelim yoktur. Tüm otantik manevi kitaplar sadece Allahı İfşa etmiş bir kişi tarafından anlaşılabilir. Eğer Allahı görmeyen bir kişi o kitapları okursa sadece bu dünyadan bahsedlyormuf gibi anlar. Bu yüzden dinin 1001 yorumu vardır bugün. Maneviyatta ite herkes ayni şeyi anlatır ama sadece Yaratanı ifşa etmiş bir kişi bunların Yaratanla arasındaki ilişkinin detayları olduğunu anlayabilir. Kör, sağır bir adama deniz mavi desem sadece akimda mavinin ne olduğunun hayalini kurar, iste bir dinel de bu hayal temindedir. Cennet hayali peşinde tum hayatini geçirir ve olur gider.
3- Binncısi inimi bize söylenenlere inanmak değil. Bı manevi çalışmamızda inanca Yaratanı gördüğümüz uman sahip oluru Bınsı Ma bir 9ey söyledi bende ona inandım demeyi Bu dincilerin işi. Biz Yaratanı görene kadar hiç bir kimseye vc kişiye inanmayız

Bu ifade bana çok çelişkili gelmektedir İnsan daha doğruluğunu başından ikna olmadığı bir şeyi nasıl yıllarca sürecek bir fAHdr test eder. Her deneyen tannyı görebilir mi? Tanrıyı görene kadar kimseye inanmayacaksınız da bakalım görebilecek miinız? bu ışın bu kadar kolay olacağını hiç anmıyorum Dolayısıyla anlatılanların doğruluğuna bu sebeple nasıl inanılır diyorum ABDh sanatçı MODAN NA hakkında