Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


İskandinav destanları ve efsaneleri

Derine inilince Venüs ayn bir sorun yaratır. PopolVuh sürekli Venüs’ten söz eder Orjana Venüs’ten gelmedir, Kukulkan Venüs’ün simgesidir?

İskandinav destanları ve efsaneleri de havalarda uçnn Tanrılarla kaynar. Değil Tanrılar, Tannlann uşakları bile uzay yolculuğuna çıkar: Tanrıça Fıigg hizmetçisi Gna’yı bir uçan at’a bindirip yıldızlara gönderir.
Uçan Tann rekoru sanırı/ eski Mısırlılar’dadır; Mısırlılar uçan at gibi az çok doğal sayılabilecek konulan kat kat aşarak, Memfis’te Firavun’u ziyaret eden Tann Ptah gibi, uçan gemiler bile kullanırlardı.

“Yıldızlarla Ay arasında dolaşırsın; yılmadan hareket eden. Kuzey Kutbunda hiç kaybolmayan yıldızlar gibi gökyüzü ile yeryüzünün arasında Aton’un gemisini yönetirsin,” der eski bir yazıt Güneş Tanrısı Ka için. Ölüler Kitabı’nda Horus un “Gökyüzünde yolculuk eden, yeryüzünde yaşayan ve yıldızlara kadar uzanan” şeytanları nasıl yok edeceğini anlatır.

Ortadoğu’nun eski uygarlıkları araştırıldığında benzer unsurlarla karşılaşılır Ur’da (Babil) bulunan altın tabaklara kazılmış metinlere göre bunlar gökten inen ve insanlara benzeyen Tanrılar tarafından verilmiştir.
Sümer Tanrılan’nın bazı yıldızların simgesi haline geldiklerini daha önce gördük. Bunların arasında en yüederi olan Marduk (Merih) ile Ninurta yı (Siriüa) saymak gerek. Merih’e, Siriüs’e ve ÜLker takımyıldızına edilen duaların metinleri de vardır.

Sümer Tanrıları ilginç silahlar kullanırlar tnanna havada yükselip düşmanlarının evlerini göz kamaştırıcı bir ışınla kasıp kavurur, Marduk ateş, ışın yağdırırdı.

Ateş saçan araçlarla gökyüzünde hareket eden bu Sümer Tanrıları insan oğullarının dişileriyle de ilişkiler kurarak yaninsan, yanTann ölümsüz, kusursuz bir ırk da yaratmışlardır. Sümer kaynaklan ilk insanlan yaratan, bunlara tarımı, madenleri tanıtan Tanrılar konusunda geniş bilgiler vermektedir.
Tanrıların davranışları, Tanninsan ilişkileri konusunda geniş malzeme getiren başka bir kaynak Grigameş Destanı ve Türk mitolojisidir Göklerin hangi yöresinden geldikleri nasıl türedikleri açıklanamayan, yere inmiş insanlar vc yaratıklar vardır. Eski Türk Hanlarından da banlan gökten yete inmiş, öldükten sora yine geldikleri yere dönmüşlerdir. Bunlann içinde güneşten gelenler de vardır. Sienpiler*de ilk hükümeti kuran ’TanŞeHuvang” da yan tamıdır. Babası olduğu halde, annesi bir gün gök gürlerken göğe bakmış, bu sırada gökten ağzına bir dolu tanesi düşmüş, kadın bundan gebe kalmıştı. Böylece bu hükümdann da ilk hayat maddesi gökten inmiş oluyordu.
insanın yaratılışı hakkındaki bir Budist efsanesine göre. Tann güzel bir kız olan “Rin ta Riod gar*ı gökten yere indirmiş ve insanlar bundan türemiştir.